Индивидуални уроци по немски

За кого е подходящо?
 • За онези, които не могат да фиксират дългосрочен график, например: работещи на смени; хора с плаващо работно време; за тези с много лични и служебни ангажименти, които изискват гъвкавост.
 • Когато искате да учите с вашето темпо и да разполагате с цялото внимание на учителя.
 • Подходящо е за хора, които могат да отделят нужното за усвояването на материала време, дори ако не разполагат с възможност за самоподготовка в къщи.
 • Може да върви по учебна система /учебник/ или по специално подготвени от нас материали, отговарящи на персоналните нужди на курсиста, например, ако има нужда от преговор. Тук вниманието ни е фокусирано върху конкретните цели, които ученикът иска да постигне и върху темпото, с което работи.
Индивидуални програми

Индивидyaлнoтo oбyчeниe пo нeмcĸи eзиĸ ce пpoвeждa зa нивaтa пo ОEEP (Общa Eвpoпeйcĸa Eзиĸoвa Paмĸa) A1, А2, В1, В2 и С1, paзгoвopнo, бизнec нивo и пoдгoтoвĸa зa cepтифиĸaтни изпити. В зaвиcимocт oт ĸoнĸpeтнитe цeли, ĸoитo ĸypcиcтът cи пocтaвя, тoй бивa нacoчeн ĸъм пoдxoдящ и cъздaдeн зa нeгo yчeбeн плaн. Индивидуалните уроци в Езикова школа “Омега” се провеждат в учебните ни зали в идеалния център на град София.

 • ОБЩ ЕЗИК

  Следва се избраната учебна система в зависимост от темпото на работа на ученика, нуждите и желанията му. При необходимост се изготвя индивидуален план, който да наблегне на работата върху проблемен компонент от езика - граматика, лексика, умения при писане, слушане или говорене.

 • РАЗГОВОРЕН КУРС

  Съобразен с нуждите и желанията индивидуален план с теми, примерни ситуации и полезна лексика. Целта е ученикът да преодолее езиковата си бариера или да развие комуникативните си умения до желаното ниво.

 • БИЗНЕС

  Обучението може да протича по подбрана учебна система и/или по индивидуален план, съобразен с насоката и конкретната област, необходима на обучаващия се.

 • СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА

  Упражнения, методически и практически насоки по всички компоненти, които включва съответния изпит. Обучението може да включва и изглаждане на пропуски - граматически, лексикални или свързани с уменията за говорене, слушане и писане.

Заяви безплатна консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Цени на индивидуалното обучение:
Ниво20 уч.ч./2 месеца40 уч.ч./4 месеца60 уч.ч./5 месеца
А1420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
А2420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
В1500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В1+500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В2500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Бизнес500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Разговорен500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Подготовка за изпит580лв./29лв.1080лв./27 лв.1500лв./25 лв.
Български език за чужденци500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Започнете своето обучение още днес!
Учебна програма
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 45

Въвежда в основите на езика, задава правилата за четене и позволява на учащите се да дават основна информация за себе си, да се чувстват сигурни в ежедневни ситуации като темите, които са застъпени са представяне, здравословно и физическо състояние, пазаруване, семейни отношения, жилище и помещения в жилището, ориентиране в непознат град, здраве и части на тялото, трудови отношения, резервация на пътуване и отпуск. Обхванатият граматически материал е три от четирите падежа, лични местоимения, спрежение на глаголите, модални глаголи, словоред в немското изречение и две от миналите времена, както и повелително наклонение.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 44

Като надгражда лексикално и граматично над взетия в предишния учебник материал, в рамките на А2 нивото според Европейската езикова рамка познанията се обогатяват граматично с допълнителни тънкости, свързани с употребата на винителен и дателен падеж, със склонението на прилагателните, със запознаването с някои от съюзите и структурата на подчиненото изречение, както и с бъдеще време. Допълнително акцент се поставя на словообразуването и синтаксиса. Темите, които се разглеждат насочват вниманието на учащия към проблемите на ежедневието като търсене на ново жилище, съвместно съжителство, мобилност в града, празници, облекло, кандидатстване за работа, медии, политика, управление на свободното време.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 43

С поставянето на началото на следващия етап от Европейската езикова рамка и овладяването на чуждия език и неговите особености първата част от B ниво се нагърбва с амбициозната задача да затвърди наученото в ниво А и да дообогати и допълни знанията като продължава да се задълбочава в сферата на подчинените изречения, на съюзите от две части, добавя се последният четвърти падеж, както и последното минало време, а също се набляга и на условно наклонение, продължава и надграждането, свързано с бъдеще време. По отношение на лексиката застъпени са теми като възрастови различия, различия между половете, обслужване на клиенти, посещения на ресторант и хранене, история, заболявания, посещаване на болница, пазаруване, околна среда и професионални отношения.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 42

Поставя се края на ниво B2 и се отваря възможността учащите се да се подготвят за успешно полагане на изпитите за сертификати “Start Deutsch” и “Zertifikat Deutsch“. По отношение на граматиката са застъпени условното наклонение в минало време, страдателния залог, инфинитивната конструкция, делимите и неделими глаголи, както и предаването на непряка реч. Що се касае до лексикалните теми, терминология се натрупва по отношение на връзките със заобикалящия ни свят, търсенето на своята личност и положение, възможностите за обитаване на жилище и преместване, както и служебната кореспонденция, боравенето с душевните, телесни ограничения, с новата техника и упътвания, възможностите за допълнителна квалификация, глобализацията и явления като социалните медии.