Фирмени обучения

Добрият мениджър знае, че хората са най-ценният ресурс за всяка компания. А за да е добър и успешен един екип, е необходимо той да се развива и мотивира. Предимство за всяка една компания е, когато нейните служители могат с лекота да общуват с партньори или клиенти от целия свят.

Още една от ползите е, че фирменият курс по английски език може да бъде и чудесен начин за сплотяване на екипа. В процеса на обучение ще се заздравят приятелските връзки в колектива и ще се повиши духът на сътрудничество между обучаемите.

И не на последно място така ще подпомогнете креативността на вашите служители. Езикът е тясно свързан с нашето възприемане на света. Усвояването на чужд език не просто дава ново средство за комуникация, но и помага да видим всичко от различна гледна точка. Това го превръща в мощен инструмент за стимулиране на творческата енергия, от който можете да се възползвате.

Езикова школа „Омега“ може да бъде партньор в това начинание и да съдейства за повишаване квалификацията и уменията на служителите чрез фирмено обучение по стандартни или специално подбрани програми. Курсовете могат да бъдат групови или индивидуални, а изучаваният материал да е изцяло съобразен с нивото и потребностите на екипа спрямо областта на работа на компанията.

Какво предлагаме ние за вашите служители:

KAK да заявите фирмено обучение в Езикова школа „Омега“?

Просто изпратете запитване през контактната ни форма с вашите предпочитания и желания. Наш сътрудник ще се свърже с вас, за да уточним параметрите на желания от вас курс и ще ви изпратим оферта.
Как се провежда обучението?

Фирменото обучение е специфично, затова ние предлагаме гъвкави програми, които да се впишат лесно в работния цикъл на фирмата.

Групово онлайн обучение – подходящо е за предприятия, които искат да повишат езиковата квалификация на своите служители без да нарушават работния ритъм. Работодателят може да заяви удобните за него дни и часове за курса, на база на които ще бъде изготвен график за провеждането на занятията. Те могат да са съобразени с вътрешни мероприятия и външни фактори, които са предварително уговорени с езиковата школа.

Групово в учебните зали на школата – Подходящо е за работодатели, които не разполагат със собствени учебни зали. Графикът на занятията може да бъде съобразен с изискванията на предприятието и да бъде предварително одобрен и фиксиран, преди старта на курса.

Индивидуално в учебните зали на школата – подходящо е, в случаите, когато работодателят желае да предостави на свой служител възможността за повишаване на езиковата компетентност. Тогава обучението може да бъде единствено на територията на Езикова школа „Омега“. То може да е съобразено изцяло с нуждите и изискванията на фирмата. Графикът на посещенията на курсиста се изготвя и одобрява предварително.

За кои сфери на работа ще е най-необходим?

Размерът на бизнеса ви няма значение, той определя единствено броя на хората, които ще искате да включите в курса по чужд език.