PET – Low Intermediate (6-7 клас)

Курсът за подготовка за PET развива уменията на учениците да се справят със задачи на ниво А2+, В1. Той отговаря на всички нужди на учениците и поддържа доброто ниво на владеене на английски, като разширява общата подготовка и сферите на използване на езика. Самата подготовка дава чудесна представа за силните и слабите страни на учениците, за техния начин на учене и усвояване на материал. Теста проверява владеенето на основните компоненти на езика и продължителността му е около 2 часа и 20 минути.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!