Deutsches Sprachdiplom, Stufe I или DSD 1

Отговаря на ниво В1 съгласно Общата европейска езикова рамка. С него удостоверявате знания по немски език при кандидатстване в школа (Studienkolleg) за езикова и специална подготовка по съответната специалност.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!