IELTS – подготовка за изпит

IELTS – Upper-Intermediate

Изпитът IELTS определя владеенето на езика, но в зависимост от точките, които получите, се определя и диапазона на оценката. Например, за да твърдите, че имате покрито ниво В2, трябва да имате резултат 6 или 6,5. За повечето университети в Европа минималният брой за прием на нови студенти е 6,5 от академичния вариант на теста.

IELTS се състои от 4 компонента: Reading, Writing, Listening, Speaking. Продължителността на изпита е около 3 часа. Резултатите от IELTS се признават до 2 години след полагане на теста.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!