Въпроси и отговори

Колко струва тестът за входящо ниво?

Преди старт на курс на обучение /индивидуално или групово/, тестът за входящо ниво е безплатен.

Може ли курсът на обучение да се заплаща разсрочено?

Обучението /индивидуално или групово/ в езикова школа „Омега“ е предплатено и може да се заплати по следните начини:

- цялата стойност на курса в деня на записване;
- 50 % от стойността на курса в деня на записване, а останалите 50% - в деня на старта на курса;
- на място или по банков път, като за целта ни изпратите данните за фактура.

Как се провежда индивидуалното обучение?

Индивидуалното обучение  в езикова школа „Омега“ се провежда в удобните за курсиста дни и часове (в делничните дни от 9 - 18ч., събота и неделя от 10 - 18ч.), които се уточняват предварително всяка седмица, съобразно с предпочитанията на курсиста.

Кога може да се отложи час при индивидуално обучение?

Курсистът може да отложи предварително записан час в рамките на ден преди провеждането му.  

Има ли междинни тестове по време на обучението?

Обучението /индивидуално или групово/ в  езикова школа „Омега“ протича по избраната система на обучение, като в рамките на курса се провеждат междинни тестове върху преминатия материал.

Кога може да се положи изходящ тест за приключване на ниво?

При индивидуално обучение. Изходящ тест  се полага след изцяло преминат материал за съответното ниво, в рамките на не повече от две седмици след края на обучението.

При групово обучение. В края на обучението се определя дата за полагане на тест, не по-късна от две седмици след края на курса. Курсистите, които не могат да се явят на съответната дата, следва да уговорят индивидуално явяване в период от две седмици след края на курса. Всеки има право да се яви на тест при условие, че има 75% посещаемост на часовете. Ако поради извинителни причини курсът не е посещаван повече време, могат да се вземат индивидуални часове за наваксване на пропуснатия материал. След това се предвижда редовно явяване на изпит.

Кога и как се издава сертификат за успешно взето ниво?

След успешно положен изпит с резултат над 75%, всеки курсист може да заяви сертификат. Това става след попълване на заявление в офиса на  в езикова школа „Омега“. Сертификатът се изработва в рамките на една седмица от заявяването му и се получава лично.

Ако при групово обучение ми се наложи да отсъствам, как мога да наваксам пропуснатия материал?

Ако поради извинителна причина ви се наложи да пропуснете часове от курса, можете да наваксате пропуснатото като заплатите индивидуални часове.

Каква е целта на междинните тестове?

По време на обучението си в езикова школа „Омега”, както групово, така и индивидуално, вие ще полагате междинни тестове, чиято цел е да проследят темпото, с което напредвате в усвояването на материала. Тестовете помагат на вас и на вашия учител да се ориентирате в това кое от преподаденото е добре усвоено и къде са пропуските, за да могат те да бъдат компенсирани по време на курса.

Признават ли се сертификатите на Езикова школа „Омега” в чужбина?

Нивата в езикова школа „Омега” отговарят на Общата европейска езикова рамка за владеене на чужд език, която унифицира и прави съпоставими нивата на езикова компетентност в цяла Европа. Тя е създадена, за да стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда.

В този смисъл, сертификатите, издавани от Езикова школа „Омега”, са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са валидни в целия Европейски съюз. Този факт обаче не изключва възможността отделни работодатели или институции да изискват специфични сертификати.

На какъв език се издават сертификатите?

Сертификатите, издавани от Езикова школа „Омега”, винаги са на два езика – български и съответния изучаван език.

А ако се налага да отсъствам на изпита за сертификат?

Курсистите, които не могат да се явят на съответната дата, следва да си уговорят индивидуално явяване в период от две седмици след края на курса.

Мога ли да избера преподавател в Езикова школа „Омега”?

Всеки курсист може да избере предпочитан от него преподавател, ако графикът му на работа съвпада с предпочитаното от курсиста време за посещение.

В цената на курса влизат ли учебните материали?

В обявената цена на курсовете НЕ влизат учебните материали – учебник и учебна тетрадка. Те се заплащат отделно. При желание от страна на курсиста, учебните материали могат да бъдат осигурени от школата.

От колко души се състоят групите?

Броят на курсистите в една група при групово обучение е до 12 души.

Има ли интензивни курсове за възрастни?

Езикова школа „Омега” предлага разнообразие от курсове през цялата година, включително и интензивни. За да се информирате за датите, продължителността и останалите подробности за всеки един от стартиращите курсове и възможностите в индивидуалното обучение, вижте информацията в сайта ни или се свържете с на на 02/4232121 или 0878 566537

Мога ли да се обучавам при native speaker?

Преподавателите в Езикова школа „Омега” са филолози с изключителна компетентност и дългогодишна практика, което осигурява отлични резултати в предлаганите от нас разговорни курсове. Обучение с „native speaker” преподавател се предлага на испански език.

Към кого да се обърна, ако курсист пречи на процеса на обучение?

В случай на възникване на конфликт между курсисти или всякакви проблемни моменти, свързани с гладкото и спокойно протичане на обучителния процес, се подава сигнал на администратора в школата.

Мога ли да получа част от парите си обратно при прекратяване на курса?

Със записването си за обучение, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропуски на учебни занятия, езикова школа „Омега”  НЕ възстановява таксата на курсиста, нито части от нея. Същото правило важи и при прекъсване на обучението едностранно от курсиста.

Ако на курсиста се наложи да прекъсне обучението си поради изключителни обстоятелства, управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса за друг курс. Молбата за прехвърлянето, заедно с придружаващите документи, се подават в писмена форма за разглеждане от управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява спрямо стойността на оставащите часове след получаването на писмена молба за прекъсване на курса. Удържа се и административна такса в размер на 10% от общата внесена сума. Прехвърлената такса може да се използва за следващи курсове от същия курсист или от друг член на семейството.

Прехвърляне на част от таксата или възстановяване на таксата за курс могат да бъдат поискани САМО лично и в срок от една седмица след възникване на причината, мотивирана в молбата.

Как да дам препоръка за качеството на обучение?

Всеки от курсистите на езикова школа „Омега” получава периодично по време на обучението си анкетна карта, в която е свободен да изрази мнение и да даде препоръки както за обучаващия го преподавател, така и за цялостната система на езиково обучение в школата, материалната база, предлаганите и желани курсове, административното обслужване и други. Всеки може да даде лично мнение и препоръки и по време на курса на обучение в свободна форма като се обърне пряко към администраторите.

Мога ли да се запиша на два курса едновременно?

Всеки курсист е свободен да посещава избраните от него курсове /групови или индивидуални/, без ограничение в броя им, стига те да не се дублират като часове и дни, което би попречило на редовното им посещаване.

Ще получа ли документ при плащане на курса?

При заплащане на таксата за курса и цената на учебните материали, курсистът задължително получава касов бон, удостоверяващ плащането.