Deutsches Sprachdiplom, Stufe II или DSD 2

Отговаря на ниво В2 – С1 от Общата европейска езикова рамка. Служи като удостоверение на владеенето на езика на подходящото ниво заедно с други изисквания за приемане във ВУЗ в Германия.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!