ЗА ИЗПИТА

Тестът за оценяване по френски език (TEF) е общ езиков тест, чиято основна цел е да се определи нивото на езиковите познания и компетенции на лица с роден език, различен от френския.

TEF в електронен вариант (e-TEF)

TEF е насочен преди всичко към кандидати, чийто майчин език не е френският. Предназначен е за възрастни (над 16 год.), които искат да получат реална представа за компетенциите си по френски език. Този вид тест може да се използва при следване във френски университет, при емиграция във франкофонска държава или за други лични цели. TEF изготвя езиков портрет на нивото по френски език на кандидатите, позиционирайки ги спрямо скалата от 6 нива на Общата европейска езикова рамка (CECRL) и канадските нива за придобити езикови компетенции (NCLC).

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!