Курсове за сертификат по английски

Английският отдавна се е превърнал в международен език  в различни области на човешката дейност и познания. Използва се като универсален в мултинационална работна, научна и учебна среда.

Голяма е и разнообразието от сертификати, които удостоверяват нивото ви и имат специфична признатост и приложимост. Различните са необходими и признати от голям брой училища, университети и фирми в целия свят.

В Езикова школа „Омега“ подготовката за някой от тези изпити може да започне от най-ранните класове на средното образование и да продължи с подготовка за CAE (Cambridge Certificate in Advanced English).