За нас

Кои сме ние?

В езикова школа Омега с бързи и удобни методи можете да усвоите много от най-използваните езици. Предлаганите системи и нива на обучение дават възможност за използване на подходяща за вас програма и посещение в най-удобното за вас време.

Преподавателите в езикова школа „Омега“ са опитни и доказани филолози с пълни лигвинстични граматически познания по съответния език. С богат педагогически опит и перфектно познаване на методите и системите на обучение. Школата предлага пет нива на обучение за всеки език по всички най-популярни системи, които могат да подобрят вашите комуникативни способности без значение от възраст и професия.

ЗА ФИРМАТА
НИВА И ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА
Нивата в езикова школа „Омега” отговарят на Общата европейска езикова рамка за владеене на чужд език, която унифицира и прави съпоставими нивата на езикова компетентност в цяла Европа. Тя е създадена, за да стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда.
Клиентите за нас