[x_referance]

Какви знания са нужни, за да изкараме TestDaf сертификат?

  • Обхваща знанията от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка. Тоест, наличието на този сертификат ще удостовери, че владеете езика на високо ниво. Възможни са следните Test DaF – нива:
  • Test DaF- (TDN 5)
  • Test DaF- (TDN 4)
  • Test DaF- (TDN 3)

В кои страни е валиден?

Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението ще важи като гаранция за високото ви езиково ниво при за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

TestDaF е и международно признато удостоверение в работно среда. Особено ценен е, ако интересите ви са свързани с работа по научни проекти и упражняването на академични професии.

Къде се провеждат изпити?

Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света.

Къде се провеждат изпити?

Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!