Индивидуални уроци по френски

защо индивидуално обучение?
Индивидуални програми

Индивидуалното обучение по френски език се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорно, бизнес ниво и подготовка за сертификатни изпити. В зависимост от конкретните цели, които курсистът си поставя, той бива насочен към подходящ и създаден за него учебен план.

 • ОБЩ ЕЗИК

  Следва се избраната учебна система плюс допълнителни материали и упражнения, които да тренират и затвърдят знанията. При необходимост, може да се наблегне на работата върху проблемен компонент от езика - граматика, лексика, умения при писане, слушане или говорене.

 • РАЗГОВОРЕН КУРС

  По учебник или индивидуален план и теми подготвени от преподавател и иметодолот. Помага за преодоляване на езиковата бариера или да се развият комуникативните умения до желаното ниво.

 • БИЗНЕС

  В зависимост от конкретните цели и нужди на курсиста, може да се върви по подбрана учебна система и/или по индивидуален план.

 • СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА

  Работата следва компонентите на съответния изпит, с всички нужни упражнения и методически насоки. При необходимост може да се отдели време и за затвърждаване на общ материал или да се подобрят уменията за говорене, слушане и писане.

Заяви безплатна консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Цени на индивидуалното обучение:
Ниво20 уч.ч./2 месеца40 уч.ч./4 месеца60 уч.ч./5 месеца
А1420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
А2420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
В1500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В1+500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В2500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Бизнес500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Разговорен500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Подготовка за изпит580лв./29лв.1080лв./27 лв.1500лв./25 лв.
Български език за чужденци500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Започнете своето обучение още днес!
Учебна програма