Индивидуални уроци по английски

За кого е подходящо?
 • За хора, които не могат или не искат да посещават учебни занятия с фиксиран график. Препоръчително е за онези, които изпитват затруднения да работят дори в малка група и предпочитат цялото внимание на преподавателя върху себе си.
 • Следва изцяло темпото, желанията и възможностите на курсистите. Дните и часовете за посещения са в удобното за курсиста време, могат да се фиксират или променят седмица за седмица.
 • Може да върви по учебна система /учебник/ или по специално подготвени от нас материали, отговарящи на персоналните нужди на курсиста, например, ако има нужда от преговор. Тук вниманието ни е фокусирано върху конкретните цели, които ученикът иска да постигне и върху темпото, с което работи.
Индивидуални програми

Индивидуалното обучение по английски език се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорно, бизнес ниво и подготовка за сертификатни изпити. В зависимост от конкретните цели, които курсистът си поставя, той бива насочен към подходящ и създаден за него учебен план.

 • ОБЩ ЕЗИК

  Следва се избраната учебна система с възможност за много допълнителни материали и упражнения в зависимост от темпото на работа на ученика, нуждите и желанията му. При необходимост, се изготвя индивидуален план, който да наблегне на работата върху проблемен компонент от езика - граматика, лексика, умения при писане, слушане или говорене.

 • РАЗГОВОРЕН КУРС

  Съобразен с нуждите и желанията индивидуален план с теми, примерни ситуации и полезна лексика. Целта е ученикът да преодолее езиковата си бариера или да развие комуникативните си умения до желаното ниво.

 • БИЗНЕС

  Обучението може да протича по подбрана учебна система за бизнес английски и/или по индивидуален план, съобразен с насоката и конкретната област, необходима на обучаващия се.

 • СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА

  Упражнения, методически и практически насоки по всички компоненти, които включва съответния изпит. Обучението може да включва и изглаждане на пропуски - граматически, лексикални или свързани с уменията за говорене, слушане и писане.

Заяви безплатна консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Цени на индивидуалното обучение:
Ниво20 уч.ч./2 месеца40 уч.ч./4 месеца60 уч.ч./5 месеца
А1420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
А2420лв./21 лв.760лв./19 лв.1180лв./18 лв.
В1500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В1+500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
В2500лв./25 лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Бизнес500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Разговорен500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Подготовка за изпит580лв./29лв.1080лв./27 лв.1500лв./25 лв.
Български език за чужденци500лв./25лв.920лв./23 лв.1260лв./21 лв.
Започнете своето обучение още днес!
Учебна програма
Учебна система English File
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 9

Третото издание на известната по цял свят система на Oxford English File цели да се проговори езика бързо и лесно дори на това основно ниво. Учебникът Elementary предлага множество практически ситуации, текстове на различна тематика и подбран контекст, в който по-лесно да се усвоят новите думи. Предвидени са и интерактивни упражнения за самоподготовка. Освен че обръща внимание на четирите основни компонента от владеенето на езика, учебникът набляга на фонетиката и правилното произношение.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 8

Учебникът за второ ниво на English File следва основните приоритети на системата като акцентът е върху говорните умения. Упражненията, които съставят всеки модул, покриват разнообразни теми от социалната и други сфери на живот. Всеки урок надгражда основни знания и посредством слушане, четене, граматика, гради уменията за говорене. Системата предвижда регулярни тестове, които да отчитат пропуски в усвоявания материал.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 11

Учебникът Intermediate на English File покрива всички изисквания по Европейска езикова рамка. Обучението включва интерактивни елементи и практически ситуации, разработени във видеа. Учебникът предлага различни епизоди – ситуации, в които „героите” попадат, така че курсистите да трупат необходимия опит, за да участват в разговор. Учебникът разширява речниковия запас и утвърждава средно ниво на граматика. Множеството допълнителни материали към уроците предлагат достатъчно упражнения за затвърждаване на материала.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 12 Нивото В1+ е чудесно разработено и развива всички жизнено необходими умения за прехода между средно ниво на владеене на езика и високо такова. Отговаряйки на високия стандарт на системата за развиване на уменията за комуникиране във всички форми, учебникът поднася съобразен с целите и темите на урока материал. Наборът от лексика и текстовете са съобразени с темпото на разширяване на речниковия запас и отговарят на комуникативни ситуации от ежедневието и работния живот. Граматиката е подсилена с упражнения и допълнителни употреби, които подготвят курсистите за нивото на трудност в следващото В2 ниво.
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 13

Нивото В2 на системата English File предлага идеалния баланс между интересно и практическо съдържание, богата лексика и задълбочено изучаване на граматика. Тематиките са разнообразни, покриват различни сфери на интерес и подготвят за общуване в разнородни ситуации. Интерактивното обучение по системата позволява на курсистите сами да тестват знанията си или да упражнят трудни за тях елементи, като генерират различни типове задачи.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 14

Системата English File в ниво Advanced акцентира на различни специфични ситуации при употребата на глаголните времена и форми. Курсистите развиват уменията си за писане и говорене в различни ситуации и се научават сами да разпознават често допускани грешки, както и да редактират собствен текст. Учебното съдържание е прецизно подбрано и съобразено с нуждите обучението.

Учебна система New Headway
Учебник по английски език Headway - Elementary, Oxford University Press

Това, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за курсове по английски език, е поднасянето на информация чрез практични и добре подготвени уроци. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение. Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

В програмата на обучение Headway е заложено усвояване на ежедневни функционални, социални, ситуационни и идиоматични изрази, използвани в говоримия английски, които подготвят за реално общуване дори с хора, за които езикът е майчин.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 49

Нови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за допълнително разширяване на знанията. Програмата Headway осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми, определени от Общата европейска референтна рамка за езиците. Всеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Материалът се затвърждава чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 48

Предвижда се за средно ниво на обучение по английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс в света. След успешно усвояване на нивото, без затруднения се четат текстове и се пише. Уроците са изградени по начин, позволяващ да  се усъвършенстват знанията по граматика, да се увеличи речникът с нови думи, да се усвои правилното използване на времената и различните видове залог в езика. С усвояването на нужните знания за средно ниво може да се общува без притеснения за изказа или правописа. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 47

В процеса на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, придобити до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози, използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които се развиват в процеса на обучение, са правилен изговор и интонация. С помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English се научават и се практикуват свободно готови изрази, използвани често в езика.

Програмата на обучение New Headway включва и участието в дискусии по теми на актуални въпроси от световен мащаб.
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 22

В учебния процес изцяло обновената система за обучение на напреднали залага на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, използване на интонацията и неофициални изрази от разговорния английски, с цел правилно изразяване и предаване на ясни послания. Процесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които се усвояват различните акценти в английския език, както и методи за развитие на ораторските способности.