Индивидуални уроци по английски за деца

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ДЕЦА

Индивидуалното обучение е гъвкаво и изцяло съобразено с нуждите на детето. В зависимост от целта му можем да предложим разнообразие от учебни системи и специално разработени от нас учебни материали:

Подпомагане на училищното ниво
Работи се по учебника от училище. Целта е курсистът да разбере и усвои материала и да не изостава от работата там. При необходимост, преподавателят използва допълнителни материали или интерактивни учебни помагала, които да помогнат на детето да научи преподавания материал. Консултация при справяне с домашната работа или допълнителни училищни проекти свързани с часовете по английски език.
подготовка за матура
Когато курсистът е решил да се яви на матура по език. Работи се по спецификата на оценяването на матура като се решават примерни такива. Паралелно с това, преподавателите и методолозите подготвят индивидуални материали, които да помогнат на ученика бързо да усвои пропуските си в граматиката, лексиката и уменията за четене, писане и слушане.
по-бърз напредък
Когато прецените, че училищното ниво не е достатъчно, за да постигнете поставените цели. Препоръчително е този тип обучение да се провежда по различен от училищния учебник. Целта е напредък, който да изпревари заложения в държавните учебни планове за тази възраст. Препоръчва се, когато курсистът има ясна цел, например - скорошно заминаване в чужбина, предстояща матура или сертификатен изпит.
покриване на сертификатен изпит
Когато курсистът има намерение да се яви на изпит за сертификат по английски език. Работата по подготовката стартира тогава, когато ученикът точно е определил своята цел. Тя протича по индивидуални материали и примерни задачи по всеки компонент от съответния сертификатен изпит.
Цени на индивидуалното обучение:
Ниво20 уч.ч./2 месеца40 уч.ч./4 месеца60 уч.ч./5 месеца80 уч.ч./6 месеца
А1290лв./14,50 лв.500лв./12,50 лв.720лв./12.00 лв.920лв./11,50 лв.
А2310лв./15,50 лв540лв./13,50 лв.750лв./12.50 лв960лв./12.00 лв.
В1330лв./16,50 лв.580лв./14,50 лв.810лв./13.50 лв.1000лв./12,50 лв.
В2350лв./17,50 лв.620лв./15,50 лв.870лв./14.50 лв.1100лв./13,75 лв.
С1370лв./18,50 лв.660лв./16,50 лв.930лв./15.50 лв.1200лв./15.00 лв.
Бизнес390лв./19,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
Разговорен390лв./19,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
Подготовка за изпит390лв./19,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
Български език за чужденци440 лв./22 лв.800 лв./20 лв.1360 лв./17 лв.
Запишете своето дете за обучение още днес!
Учебна програма
Учебник „Full Blast”

Системата е разработена в шест части, които покриват нивата по езикова рамка. Учебникът, учебната тетрадка и граматиката с допълнителни упражнения към всяко ниво осигуряват на децата забавни и полезни занятия, чрез които лесно да усвояват новия материал. Уроците са разделени на теми, които обогатяват лексиката и опосредстват асоциативната памет.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 1
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 2
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 3
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 4
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 5
Учебник „Insight“

Системата е предназначена за ученици от 7 до 12 клас. Тя не е в списъка на МОН за държавните училища. По този начин изучаваният материал не се припокрива и това дава възможност да се трупат нови знания и различна лексика.

Учебниците „Insight“ съдържат много литературно базирани уроци, които запознават учащите с класическата английска литература, обичаите, традициите и историята на англоезичните страни. Уроците предизвикват тийнейджърите да разгърнат пълния си потенциал и ангажират вниманието им с важни и актуални теми. Едновременно с това систематизирането на материала спомага за плавното изграждане и надграждане на знания и умения по английски език.

Работата по учебника спомага развитието на самостоятелни учебни навици. Лексиката е систематизирана и специално подбрана така, че новите езикови умения да се развиват и надграждат постепенно. Използването на много интерактивни инструменти насърчава учащите да изказват мнение, да изразяват мислите си и да бъдат ангажирани към материала, който изучават. Темите развиват нивото на четене, писане, говорене и слушане, а въвеждането на различни синоними, антоними и словосъчетания обогатяват речта.

 

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 66
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 65
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 64
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 63