Курсове по английски за деца – групи

Методика на груповото обучение

Децата са изключително специфична аудитория, затова учебните планове, по които се провеждат груповите занимания се подготвят от специалисти методолози с богат опит в работата с курсисти в тази възраст.

 • Групи съобразени с училищната програма, спрямо това дали тя е стационарна или на смени;
 • До 7 участника. Опитът показва, че в този формат те са по-концентрирани, има възможност да им се обръща повече внимание и резултатите са по-добри;
 • Освен учебните системи се използват и проектни дейности, мултимедийни средства и визуални такива за максимални резултати;
 • В процеса на учене, всеки курсист започва да води индивидуално портфолио с постиженията си (тестове, проекти, постижения, оценени от преподавателя, есета и т.н.), които предоставя на родителите си в края на учебната година.
 • Проверка на изучения материал. Всеки месец се правят контролни тестове, резултатите от които, вие като родители, получавате по имейл.

Заяви безплатна предварителна консултация!

Колебаете се дали нашите курсове за подходящи за вашето дете? Заявете своята безплатна консултация с методолог, който ще ви помогне да изберете най-подходящото обучение за вашето дете.

За кого е подходящо

В зависимост от възрастта груповото обучение е подходящо за ученици които:

 • искат да уча езика независимо от училищната програма;
 • са на едно и също ниво на английски при старта на курса;
 • могат да посещават занятията редовно в определените дни и часове;
 • могат да учат в група и да напредват в крак с темпото на останалите.
Цена на курсовете
670 лв. ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА
 • 100 учебни часа
 • 2 занятия седмично
 • от октомври до май
 • съобразено с ваканциите
 • групи до 7 деца
график на предстоящите курсове:
КУРС И НИВОХОРАРИУМДНИЧАСНАЧАЛОЦЕНА 
Английски език 1-6 клас100 уч. ч.пон. и сряда17:40 – 19:00 ч.07.10 – май 2020 г.670 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език 1-6 клас100 уч. ч.вт. и четвъртък09:00 – 10:20 ч.08.10 – май 2020 г.670 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език 1-6 клас100 уч. ч.събота10:00 – 13:00 ч.10.10 – май 2020 г.670 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Учебна програма

Учебник „Family and Friends“

Иновативна учебна система в 7 нива за деца от предучилищна възраст до 6 клас. Английският език се усвоява лесно и бързо с включените в учебника истории за Били и неговото семейство. Богато илюстрованите привличат вниманието на малките ученици и стимулират въображението им. Подборът на темите цели да възбуди интереса и да увеличи желанието им да изучават езика. Учебникът развива паралелно уменията за слушане, четене, писане, както и боравене с цифрите. Уроците са с ясна структура, която улеснява възприемането на материала.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 16

Учебникът е разработен специално за езикови курсове за деца в предучилищна възраст. Малките ученици ще научат как да поздравяват на английски, названията на някои животни, както и глаголи за движение. Децата ще се научат да броят от 1 до 10 и да назовават основните цветове. Освен това те ще усвоят основна лексика, структурирана в различни тематични групи. Във всеки урок са включени различни интересни детски песнички, които спомагат за лесното запаметяване на материала. Децата се забавляват и учат едновременно с героите от учебника.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 15

Учебникът е предназначен за деца в 1-ви клас. Материалът се фокусира върху звуците, лексиката и основната граматика, като междувременно развива способността на децата да преодолеят преградата, която им пречи да проговорят на английски език. Учениците се научват да броят от 1 до 10, както и да разпознават цветовете. Усвояват лексика в следните сфери: училище, частите на човешкото тяло, професии, животни и много други.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 14

Учебникът е предназначен за деца във 2-ри клас. Учениците се насърчават да пишат и четат автономно чрез много забавни задачи. Учебникът е насочен към развиване на уменията на учениците да говорят, да изразяват ежедневните си дейности, като се въвеждат основни понятия като „прилагателни“, „гласни“, „съгласни“. Към наученото от първия учебник се добавят по-сложни звуци и граматика. Учениците се научават да броят от 20 до 100. Усвояват лексика в следните сфери: чувства, времето и още много.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 13

Този учебник е предназначен за курсове по английски език за деца в 3-ти клас. Отново са включени лексика и граматика от предходните нива като те се надграждат и усложняват спрямо възрастта и нивото на владеене на английски език.

Този учебник е съсредоточен върху граматиката. След като в предходните два учебника учениците са научили завиден брой думи, тук те се учат на специфични за английския език конструкции, наред с основните времена, местоимения, сравнителна и превъзходна степен, както и нова лексика.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 12

Учебникът е предназначен за деца в 4-ти клас. Той помага на учениците да усвоят още времена, както и да се учат да правят разлика между основните такива. Научават се кога да използват съответното време и как да го разпознават. Въвеждат се още няколко вида местоимения, важни за последващото изучаване на езика.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 11

Учебникът е предназначен за деца в 5-ти клас. С него учениците се учат как да предават пряка в непряка реч и обратното, и да изразяват бъдещи действия, без да се използва бъдеще просто време. Преминава се към малко по-сложното за разбиране и усвояване перфектно време, като учениците вече знаят как да го разпознават и при какви условия да го използват. Въвеждат се първо условно наклонение, както и страдателен залог.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА 10

Учебникът е предназначен за деца в 6-ти клас. Той надграждане върху знанията на учениците за перфектното време, като в него се усвоят и останалите времена, заедно с второ и трето условно наклонение, както и относителните местоимения.