Разлика между глаголите to expect, to hope, to wait

Разлика между глаголите to expect, to hope, to wait — изображение

Красотата и силата на всеки един език се крият предимно във факта, че думите често могат да бъдат заменяеми, тоест да са синоними. Така не е нужно непременно да научите веднага всички думи в езика, за да може да се изразявате смислено. От друга страна, винаги трябва да помните, че дори близки по смисъл, понякога те не са напълно взаимозаменяеми. Подобри примери са много, но днес ще се спрем на три думи в английския, което често води до грешки в употребата им при изучаващите езика, а именно – to expect/ to hope/ to wait. 

Значение и употреба

Дори преведени на български те имат допирни точки в смисъла и могат да бъдат синоними при определени обстоятелства и контекст. За да можем обаче да избираме правилния глагол за нашето изказване е нужно не просто да ги преведем, но и да обясним смисъла.

 1. to expect – очаквам
  Когато мислите или вярвате, имате доказателства, че нещо ще се осъществи
  Ето няколко типични конструкции, в които се употребява expect:

  • expect + object: She’s expecting a second baby.
   Но когато означава мнение или предположение в смисъла на think или suppose най-често не се използва във формата си на сегашно продължително време:
   I expect that he’ll be wearing that blue shirt.
   Not: I am expecting …
  • expect + to-infinitive: We expect to move to Plovdiv next week.
  • expect + that-clause: We expected that the pool would have warm water.
  • expect + object + to-infinitive: My boss expects we to be early.
 2. to hope – надявам се
  Когато искате нещо да се случи, но не знаете кога и дали изобщо ще стане. Изразява надежда, нещо да се случи.

  • hope + to-infinitive: I think you were hoping to see me next week.
  • hope + that clause: I hope that your sister passes the exam.
  • hope + for: We’ve already got two boys so we’re hoping for a girl.
 3. to wait – чакам
  Изразява вашата статична позиция на фона на преминаващото време докато очаквате някой да дойде или нещо да се случи в определен момент в бъдещето.

  • wait (imperative): All we can do is wait.
  • wait + for: Please wait for me.
  • wait + to-infinitive: I am waiting to meet her parents.

Чести грешки

 1. При пожелания за бъдещето: wish  или hope
  Една от употребите на hope е за изразяване на пожелания за бъдещето и отправяне на добри намерения. Затова често се заменя с wish, което обаче не е правилно. Например:

  • I hope you enjoy your stay in Bulgaria.
   Not: I wish you enjoy your stay in Bulgaria.
 2. При изчакване: to expect или to wait
  Когато вярваме, тоест имаме вътрешно очакване, а не обективно физическо изчакване, че нещо ще се случи използваме expect не wait или wait for. Например:

  • People usually expect holidays to revive their spirits.
   Not: People usually wait for holidays to …
   Когато обаче очакваме реално събитие да се случи напред в бъдещето, правилно е да употребим wait. Например:
  • I look forward to hearing from you soon, and I wait for a positive answer.
   Not: … and I expect a positive answer.
 3. to hope или to expect, когато изразявате надежда
  По-горе обяснихме значенията на двете думи. Най-общо и двете означават очакване на нещо да се случи. За да не бъркате употребата им обаче, обърнете внимание на факта, че expect говорим за реално очакване подкрепено с реални основания и доказателства за случването на определено събитие.

  Използваме hope, когато изразяваме надежда, позитивно мислим за събитие, което желаем да се случи, но не е в нашата власт да го предизвикаме и дори не знаем дали е възможно изобщо. Ето един чудесен пример, който да демонстрира разликата:

  • She is expecting a baby. – Това е реално очакване на събитие, което ще се случи в определен момент в бъдещето.
  • She is hoping that it will be a girl. – Тук говорим за желание, сбъдването на което обаче не може да бъде гарантирано.

Идиоми и изрази

Ето и няколко популярни израза, които спокойно може да използвате, ако искате да направите изказването си по-интересно.

Hope against hope – да се надяваш, дори когато очевидно е невъзможно да се случи.

Hope for the best and prepare for the worst – Надявай се на най-доброто, но се подготви за най-лошото.

Wait for the ball to drop – да изчакаш търпеливо докато нещо се случи.

When Least Expected – когато нещо се случи в най-изненадващия момент. 

Ahead Of Schedule – да е направено повече от очакваното за това време. 

Figure In Something – да си подозирал, да си очаквал, че нещо такова може да се случи. 

Няма как да изчерпим богатството от идиоми и изрази в английския. Но ако искате да научите повече такива и по-важното, как да ги използвате правилно, може да се запишете на курс по английски в езикова школа “Омега”. Изрази и идиоми като тези участват в езика на всяко ниво. Но определено употребата им е задължителна за онези, които се целят във високите нива. Особено полезни такива изрази ще ви бъдат, ако искате да защитите някой от международните сертификати по английски

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg