Индивидуални уроци по български език за чужденци

За кого е подходящо?
 • За чужденци, за което езикът е напълно непознат и искат да го изучават през родния си или друг език, който владеят отлично;
 • За хора, които искат да разполагат с цялото внимание на преподавателя.
 • За онези, които вече имат определено ниво на български език и искат да го поддържат и развиват, но не не разполагат с възможност за самоподготовка в къщи.
 • За чужденци, които познават езика достатъчно добре, за да го използват за ежедневна комуникация, но се нуждаят от повече и по-специфична лексика, пряко свързана с работата им.
Индивидуални програми

Индивидуалното обучение по български език се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорно, бизнес ниво и подготовка за сертификатни изпити. В зависимост от конкретните цели, които курсистът си поставя, той бива насочен към подходящ и създаден за него учебен план.

 • ОБЩ ЕЗИК

  Следва се избраната учебна система в зависимост от темпото на работа на ученика, нуждите и желанията му. При необходимост се изготвя индивидуален план, който да наблегне на работата върху проблемен компонент от езика - граматика, лексика, умения при писане, слушане или говорене.

 • РАЗГОВОРЕН КУРС

  Съобразен с нуждите и желанията индивидуален план с теми, примерни ситуации и полезна лексика. Целта е ученикът да преодолее езиковата си бариера или да развие комуникативните си умения до желаното ниво.

 • БИЗНЕС

  Обучението може да протича по подбрана учебна система и/или по индивидуален план, съобразен с насоката и конкретната област, необходима на обучаващия се.

 • СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА

  Упражнения, методически и практически насоки по всички компоненти, които включва съответния изпит. Обучението може да включва и изглаждане на пропуски - граматически, лексикални или свързани с уменията за говорене, слушане и писане.

Заяви безплатна консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Цени на индивидуалното обучение:
Ниво20 уч.ч./2 месеца40 уч.ч./4 месеца60 уч.ч./5 месеца80 уч.ч./6 месеца
А1320лв./16 лв.600лв./15 лв.840лв./14 лв.1040лв./13 лв.
А2320лв./16 лв.600лв./15 лв.840лв./14 лв.1040лв./13 лв.
В1370лв./18,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
В1+370лв./18,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
В2370лв./18,50 лв.700лв./17,50 лв.990лв./16.50 лв.1240лв./15,50 лв.
В2+440лв./22 лв.850лв./20 лв.1140лв./19 лв.1440лв./18 лв.
Бизнес440лв./22 лв.850лв./20 лв.1140лв./19 лв.1440лв./18 лв.
Разговорен440лв./22 лв.850лв./20 лв.1140лв./19 лв.1440лв./18 лв.
Подготовка за изпит440лв./22 лв.850лв./20 лв.1140лв./19 лв.1440лв./18 лв.
Български език за чужденци440лв./22 лв.850лв./20 лв.1140лв./19 лв.1440лв./18 лв.
Започнете своето обучение още днес!
Учебна програма
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 36
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 35
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 34

Изграждат умения: Учебникът е със засилена комуникативна насоченост. Застъпени са основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.

Упражняват наученото: Към всеки граматичен въпрос, който се поставя в уроците, има различни упражнения като упражнение за попълване, което по своя характер е монологично разказване на диалогичния урок и подготвя обучаваните за работа с текстове за попълване. Разнообразието на типовете упражнения контролира не само овладяването на материала, но и знанията на морфологично и синтактично равнище.

Обясняват граматиката: Включено е минало свършено време, което е основно време в разказ, без да е разработено изцяло, както и минало неопределено време, поради неговата висока честотност на употреба в разговорната реч. Изданието завършва с българо-английски учебен речник.