Курсове по бизнес английски

Бизнес обучението е индивидуално. Работи се по системите International Express, Oxford University Press.

Подходящо е за работещи хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между стандартното ниво на владеене на английски и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

За нуждите на курсиста може да бъде изработена и индивидуална програма – съобразена със сферата и спецификата на работа му.

Започнете своето обучение още днес!
Учебна програма

КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 10

International Express, Oxford University Press.

Учебникът съдържа:

теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
рубрика „Focus on Functions“, която спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори.