Онлайн курсове по английски език – групи

За кого е подходящо обучението?
 • ученици от горните класове – във времето преди или след училище;
 • работещи – особено подходящи за тях са вечерните групи или сутрешните и следобедните, ако работят на смени.
 • безработни – могат изцяло да съобразят дневните си ангажименти с графика на курса.
Какво включват курсовете?

Заяви безплатна предварителната консултация!

Ако не сте сигурни на какво ниво са знанията ви ние ще ви направим тест във виртуална класна стая с методолог на живо.

График на предстоящите курсове:
КУРС И НИВОХОРАРИУМДНИЧАСНАЧАЛО И КРАЙЦЕНА
Английски език А1.160 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч.27.06 – 03.09.2024 г.320 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.160 уч.ч.пон. и сряда9:00 – 11:00 ч.25.09 – 02.12.2024 г.320 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.160 уч.ч.пон. и сряда19:00 – 21:00 ч.25.09 – 02.12.2024 г.320 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.160 уч.ч.събота10:00 – 13:00 ч.28.09 – 11.01.2024 г.320 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А1.260 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч.26.09 – 03.12.2024 г.320 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А2.160 уч.ч. вт. и четвъртък9:00 – 11:00 ч.26.09 – 03.12.2024 г.360 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А2.160 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч.26.09 – 03.12.2024 г.360 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език А2.260 уч.ч. вт. и четвъртък19:15 – 21:15 ч.26.09 – 03.12.2024 г.360 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език B1.160 уч.ч. пон. и сряда19:15 – 21:15 ч.25.09 – 02.12.2024 г.420 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език B1.260 уч.ч. пон. и сряда19:00 – 21:00 ч.25.09 – 02.12.2024 г.420 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език B2.260 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 21:00 ч.26.09 – 03.12.2024 г.440 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Английски език – разговорен30 уч.ч. вт. и четвъртък19:00 – 20:20 ч.26.09 – 03.12.2024 г.280 лв.ЗАПИШИ СЕ!
Цени на курсовете по английски
320 лв. НИВО A1.1 И А1.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
360 лв. НИВО A2.1 И А2.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
420 лв. НИВО B1.1 И B1.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
720 лв. НИВО B1+
 • 100 учебни часа
 • 4 месеца обучение
440 лв. НИВО B2.1 И B2.2
 • 60 учебни часа
 • 2.5 месеца обучение
280 лв. РАЗГОВОРЕН
 • 30 учебни часа
 • 1.5 месеца обучение
Учебна програма
ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Четене

Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам и да отговарям на най-прости въпроси при непосредствена необходимост или позната тематика.

Монологична реч

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

ПИСАНЕ

Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня името, националността, адреса си или други лични данни във формуляри (например в хотел).

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до мен (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да разбирам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Четене

Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам.

Монологична реч

Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

ПИСАНЕ

Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например да изразя благодарност писмено.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам същественото по познати теми като работа, учение и свободно време, когато се използва ясен книжовен език. Мога да разбера основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Четене

Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика, от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Монологична реч

Мога да свързвам изрази по елементарен начин, за да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

ПИСАНЕ

Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и да следя дори сложна аргументация, при условие че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на книжовен език.

Четене

Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременна литературна проза.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и да отстоявам становищата си.

Монологична реч

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

ПИСАНЕ

Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция, като подчертавам в нея значимите за мен събития и преживявания.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята професионална област.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и да ги свързвам умело в разговора с този на другите.

Монологична реч

Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях подтеми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването по подобаващ начин.

ПИСАНЕ

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Мога да разбирам с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имам известно време да свикна с особеностите на произношението.

Четене

Мога да чета с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание например учебници, научни статии и литературни творби.

ГОВОРЕНЕ

Диалогична реч

Мога да участвувам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

Монологична реч

Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

ПИСАНЕ

Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и да запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

Защо да изберем да учим онлайн?

Защото е лесно, забавно и много, много по-удобно без това да се отразява на качеството. Дори напротив – едновременно сте част от колектива, но в избрана от вас среда, която ви дава комфорта да се чувствате удобно без излишен стрес и разсейващи фактори. Какво печелите:

 • време – спестявате си пътуването в трафика и можете да започнете урока веднага след края на работното си време или в уюта на дома си. Веднага след като часът приключи да се насладите на компанията на близките или приятелите си. А какво ще правите със свободното време спестено от пътуване – избирате вие;
 • комфорт – сами избирате пространството, в което да учите – у дома, в офиса, в парка. Всяко място с интернет, което ще ви даде достатъчно уединение и вдъхновение е подходящо за дистанционно обучение;
 • професионален преподавател – да, онлайн обучението също се провежда под ръководството на опитен учител. Той ще работи с всеки участник в групата и с всички курсисти едновременно точно както и при присъственото обучение. Виртуалната класна стая няма да му попречи да има точно впечатление от вашия напредък или затруднения и да ви даде съвети, помощ и подкрепа.
 • индивидуален подход – виртуалната класна стая дава възможност на преподавателя за допълнително внимание към всеки курсист без това да пречи на останалите в групата. Например – докато останалите работят по зададено упражнение, вие може да се консултирате по някаква тема с преподавателя през чат-функцията в стаята.
 • видео архив – ако ви се наложи да пропуснете урок, ще може по-късно да изгледате записа от него под формата на видео архив. Така всъщност няма да пропуснете обясненията на новия материал. Но внимание – нека това не ви прави нередовни участници в курсовете! Едно от предимствата на груповите занимания е възможността да упражнявате наученото с вашите колеги курсисти.
 • нивата и програмите са същите и са по Обща Европейска Езикова Рамка – отдалечените уроци няма да застрашат качеството на обучението или темпото ви на напредък. Използваните програми са съобразени с Общата Европейска Езикова Рамка по нива и са специално адаптирани към онлайн процеса на работа от нашите методолози. Ще можете да планирате времето за изучаване на всяка желано от вас ниво и в края му, след успешно положен тест, да получите съответния сертификат.

Как да извлечем максимална полза от груповите уроци?