Значението и използване на предлози на немски език

Значението и използване на предлози на немски език — изображение

Не веднъж сме казвали, че езиците са не просто набор от думи с определени значения, а системи със сложни връзки на частите в нея. Затова, за да изразяваме себе си на определен език, не е достатъчно просто да знаем значенията на определен брой думи в него. Всъщност, дори да знаем всички думи, ако не можем правилно да ги свързваме в изрази, е почти сигурно, че ще останем неразбрани. А в ролята на свързващи елементи, които оказват различен тип отношения най-често виждаме предлозите.
Казаното по-горе важи за всеки език, но днес ще разгледаме по-подробно предлозите в немския и онова, което е най-важно да знаем за тях.

Значението на предлозите в немския език

Това са онези думи, които в комбинация със съществителни или местоимения показват 

показват позиция, посока, време или начин. Всички предлози управляват един определен падеж. Има и такива, които могат да се употребяват с два падежа. Затова е важно да обърнете внимание на глагола:
– ако не е глагол за движение предлогът управлява Dativ.
– ако глаголът изразява движение, същият предлог управлява Akkusativ.
Някой от предлозите пък могат да се слива с определителния член. Така се образуват следните форми, например:

DAS DEM
an + das = ans an + dem = am
in + das = ins in + dem = im


Какви предлози на немски език съществуват

Вече казахме, че те показват позиция, посока, време или място. Повечето обаче се използват във всички изброени случаи, затова на български ги превеждаме по различен начин. Ще се опитаме да разгледаме някой от най-популярните предлози като набележим най-характерните им употреби:

 1. Аus
  – от, из (за място)
  – от, поради (за причина)
  – от (част от цяло)
  – от (посока, движение навън)
 2. Bei
  – при, до, у; близко до (място)
  – през (време на) 
 3. Аch
  – за, към, в, на (за място)
  – след (за време)
  – след (ред, последователност)
 4. Mit
  – с, заедно с (връзка между лица или явления)
 5. Nach
  – за, към, в, на (за място)
  – след (ред, последователност)

Примери за използване

Видяхме, че някой предлози могат да имат повече от едно значение. Както и, че някой предлози имат едно и също значение като Аch и Nach. Защо тогава имаме нужда и от двата? Отговорът е прост – използват се в различни случаи. нека погледнем малко по подробно като разгледаме категориите направление и време:

 1. Направление

  • Nach използваме за указване на промяна на географското положение – пред континенти, държави и градове:
   Ich fahre NACH Europa/ Deutschland/Berlin.
  • In използваме за страните в мъжки и женски род и множествено число:
   Ich fahre IN den Vatikan/die Ukraine/die USA.
  • Аn – когато указваме посока към водоеми – морета, реки, езера:
   Ich fahre AN die Nordsee/den See.
  • Zu – когато говорим за одушевени лица:
   Ich fahre ZU Marta/Onkel.
   Запомнете този предлог, защото освен в случаите с Nach той може да бъде използван като заместител на останалите предлози за посока.
 2. За време
  • Аm с него говорим за частите от деня, дните от седмицата и месеците:
   am Morgen/ Montag/ersten Januar – на сутринта/ в понеделник/ на първи януари
  • Im за месеци, годишни времена и понякога за дати:
   im September/Sommer/im Jahre 1992 – и в трите случая означава през
  • Um за часове (точно време):
   um 6 Uhr – в 6 часа
  • Gegen – за часове (неточно време):
   gegen 2 Uhr – около 2 часа
  • In за минути, часове, дни, седмици, месеци, години със значение след или през:
   in 5 Minuten /16 Tagen – след/през 5 минути/ след/през 16 дни
  • Von… bisот … до използва се с дните, месеци, години:
   von Mittwoch bis Freitag – от сряда до петък
  • Seit – използва се с годините със знамение от:
   seit 1999 – от 1999 година

Как да се справим веднъж завинаги

Няма точна рецепта за това как най-бързо и лесно да научите правилните позиции на предлозите. Но ето няколко полезни съвета:

 1. Опознайте и изучете предлозите
  Както видяхме по горе, повечето от тях имат специфичен контекст на употреба. Някои пък могат да бъдат заменени с други. Колкото по-наясно сте с немската граматика, толкова по-лесно ще се ориентирате кой е правилния за падежа предлог.
 2. Учете с примери
  Това е най-добрият начин не просто да избегнете грешките, но и да улесните комуникацията си. Когато запомните най-честите фрази, в които се употребяват предлозите, няма да е необходимо да мислите излишно докато говорите. 
 3. Практикувайте
  Правете упражнения всеки ден. Повтаряйте определени фрази или цели диалози. Пробвайте сами да превеждате различни изречения и проверявайте резултата. 

Разбира се, последният съвет ще работи още по-ефективно, ако упражненията ви са съпроводени с подкрепата на професионален преподавател от езикова школа “Омега”. Така в реално време, на място в школата или в онлайн класна стая, вие ще получите адекватна корекция на грешките си, съвет как да ги избегнете и ще научите още много полезни неща за предлозите и тяхната употреба. Защото няма невъзможни неща, понякога ни е нужна само малко помощ! 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg