Времена в английския език

vremenata-v-angliiskia

Разпространено е схващането, че английският е сред най-лесните езици. Това мнение идва предимно от факта, че в него няма падежи и смисълът се изразява предимно чрез глаголните форми на различните времена. Затова е толкова важно, ако искате да се изразявате добре на английски, да усвоите употребата и образуването на 12-те времена. Нека започнем с кратък преглед.

 

Прости

 

Това са трите основни времена – сегашно, минало и бъдеще. С тях започва изучаването на езика, което ги прави базови за изразяване на основни прости действия и състояния. 

 1. Сегашно / Present Simple
  –  Употреба –  за описание на постоянно повтарящи се действия, които се извършват по принцип, а не в момента на говорене.
  – Образуване – само със сегашно време на глагола. Трябва да запомните само, че в 3 л.ед.ч. добавяте s към глагола.
  I go shopping on Saturdays.
  He/She phones me every day. 
 2. Минало / Past Simple
  –  Употреба –  за описание на действия, които са приключили в миналото.
  – Образуване – правилните глаголи образуват минало време с -ed. Неправилните обаче имат три форми – Present – Simple Past – Past Participle, които често се образуват по съвсем различен начин. За минало просто използваме втората форма.
  I played a game yesterday.
  She wrote to me yesterday. 
 3. Бъдеще / Future
   –  Употреба –  за описание на действия, които ще се случат в бъдеще. Те могат да са планирани или такива, които ще се случат спонтанно, когато ни хрумнат в определен момент напред във времето.
  – Образуване с:
    – Will + Infinitive – I will travel. /I`ll travel./ – действието не е планирано, обещание или предсказание
   – Going to be + Infinitive – I`m going to work. – предварително планирано действие или такова, за което имаме основание да предполагаме, че ще се извърши. 

Продължителни

 1. Сегашно продължително / Present Continuous
  –  Употреба –  за описание на действия, които се извършват в момента на говорене.
  – Образуване – be + verb-ing.
  I am writing an email /now/. 

  2. Минало продължително / Past Continuous
  –  Употреба –  за описание на действие, което е било в процес на случване в определен минал период. –
  – Образуване – was/were + verb -ing.
  At 8 o’clock last night he was working. 

  3. Бъдеще продължително / Future Continuous
  –  Употреба –  за описание на продължително действие, случващо се в определен бъдещ момент.– Образуване – will+be+verb-ing.This time tomorrow I will be travelling.

Перфектни продължителни

 1. Сегашно перфектно продължително / Present Perfect Continuous
  –  Употреба –  за описание на действие, което е започнало в миналото, но продължава и сега.
  – Образуване – have/has+been+verb-ing
  I have been working for 2 hours. 

  2. Минало перфектно продължително/Past Perfect Continuous
  –  Употреба –  за описание на действие, което e продължило определен период от време преди да настъпи друго действие. И двете се развиват  в миналото.
  – Образуване – :had+been+verb-ing
  I had been working for 2 hours before she arrived. 

  3. Бъдеще перфектно продължително / Future Perfect Continuous
  –  Употреба –  за описание на действие, което e започнало в миналото, продължава в настоящето и ще приключи в определен момент в бъдещето.
  – Образуване – will+have+been+verb-ing.
  I`ll have been working in this company for 3 years by next month. 

Как да ги научим по-лесно

Времената в английски съвсем не е трудно да бъдат научени. Разбира се и тук, както във всяко друго начинание, се иска постоянство и упражнения. Един от най-ефективните методи е да ги учите с примери. Подберете реплики, които са често употребявани в ежедневието. Това ще ви помогне не просто да разберете употребата им, но и да започнете съвсем естествено да ги използвате сами в правилния момент. 

Четенето на английски също ще ви помогне много тук. Така ще имате разнообразие от  примери за употребата на времената, но и възможност да осмислите начина по който те се смесват в различни ситуации. 

Няма как тук да се впуснем в повече обяснения. А и целта ни не е да направим подробен урок за времената, а само да ви дадем насоки за тях и да ви помогнем да се ориентирате. Но ако искате да научите повече – запишете се в някои от нашите курсове. Повече може да видите тук https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/anglijski-ezik/  или да ни потърсите на 02/423 21 21; 0878 566 537.

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg