Търсене
Close this search box.

Впечатлявай с изказа си! Още 7 красиви думи на английски

Впечатлявай с изказа си! Още 7 красиви думи на английски език

Вдъхновихте ли се от предишната ни статия за красиви и благозвучни думи в английския език? Ако отговорът е положителен, с удоволствие ще ви предложим още 7 нови думи, с които личният ви запас от английски думи ще се превърне в малко “бижу”, говорещо за добър вкус и собствен стил на говорене! Вземете лист и химикал или се оставете на мелодията на думите.

Sonorous [ˈsɒn(ə)rəs], прил. име

Чували ли сте звук, който е така плътен и дълбок, че отеква за дълго в съзнанието ви? В английския език съществува специално прилагателно за него и то е: „sonorous”. Думата няма точен еквивалент в българския език, но като цяло носи положителен заряд. Погледнете следващия пример за по-добра представа:

The bell has a typical sonorous sound.
Камбаната има типичен плътен звук.

Bombinate [ˈbɔmbineit], глагол

Не се подвеждайте, думата няма нищо общо с „бомба” или  „бомбардирам”. Става дума за издаване на ниско, тихо и продължително бръмчене или жужене. Следващият път, когато срещнете думата, можете гордо да пропуснете търсенето ѝ в речника! Затвърдете я с този пример:

My little girl keeps on bombinating as if she was a bee!
Малкото ми момиче не спира да жужи сякаш е пчела!

Ethereal [iˈθiəriəl], прил. име

Срещали ли сте красота, която е неописуема с думи, носи в себе си лекота и създава усещането за нещо безплътно, неземно? В българския език най-близката дума с това значение е „ефирен“. Повторете следващото изречение, за да сте сигурни, че ще запомните една от най-красивите думи в английския език:

The windows give the church an ethereal glow.
Прозорците на църквата дават ефирна светлина.

Illicit [iˈlisit], прил. име

Забраненото може да бъде и красиво, но не избързвайте със заключенията! Говорим единствено за мелодичното звучене на английското прилагателно за „забранено”, „недопустимо”, а именно “illicit”. Произнесете на глас „забранената“ дума и сами ще се убедите!

Some drugs are not illicit in certain countries.
Някои наркотици не са забранени в определени държави.

Iridescent – [ˌiriˈdɛs(ə)nt], прил. име

Обичате ли цветовете? А харесвате ли повече цветове на едно място или може би имате блуза с преливащи се цветове на дъгата? Подсказваме ви дума, с която да я опишете и тя е “iridescent”. Сигурни сме, че за следващото изречение няма да ви е нужен даже превод:

The new spring collection has iridescent materials.

Epiphany [iˈpif(ə)ni], същ. име

Тази благозвучна дума е за специалните моменти, когато в мислите ви проблясва идея или усещате прозрение за света. Точно като при Архимед и неговата прословута фраза „Еврика!”

And right there, while staring at the stars he experienced an epiphany.
И точно там, докато се вторачваше в звездите, той получи прозрение.

Supine – [ˈs(j)uːpʌin]

За моментите, когато се излягате по гръб, гледайки към небето и искате да опишете блаженството на този миг безвремие, използвайте тази красива дума.  Прилагателното е мелодично и можете да използвате за синоним на “lying”:

He was lying supine on the couch.
Беше се излегнал по гръб на дивана.

Спечели ли ви някоя от гореизброените думи? Тогава смело я използвайте и употребявайте, когато имате възможност!

 

Прочетете още:

Впечатлявай с изказа си! Научи 8 интересни думи на английски език!

9 трика как да научим по-лесно английски език

Как да подобрим своя разговорен английски?

Как да учим думи на английски лесно и забавно?

Как филмите ще подобрят английския ви език?

Изпратете бързо запитване