Влиянието на английския език в глобалната бизнес комуникация

vliqnieto-na-angliiskiq-ezik-v-globalnata-biznes-komunikaciq-img

Макар че английският език е по закон официален в над 50 държави, той е глобален и неговата фактическа употреба се простира много отвъд тези цифри. В почти всяка страна може без проблем да се осъществи комуникация чрез него, за да открием определена локация, да пазаруваме, да си поръчаме храна и т.н.

Овладявайки английски език, амбициозните хора увеличават шансовете си да получат работа в развити компании, защото именно това е езикът на международната бизнес общност.

Ролята на английския език в международния бизнес

В основата на съвременните бизнес отношения стои добрата комуникация, а за да бъде тя ефективна и в устната, и в писмената си форма, доброто владеене на английски език е от голямо значение.

Бизнес комуникацията на английски език помага да се провеждат успешно срещи и презентации, да се води официална и неформална кореспонденция, да бъде подготвена различна документация, да се осъществи печеливша маркетингова стратегия и др.

Ефективната комуникация е много важна и в самата структура на компанията. Идеите трябва да са предадени ясно, да се изграждат безпроблемно крепки взаимоотношения с потенциални партньори и клиенти, да се водят преговори и да се презентират продукти по най-добрия начин.

Независимо дали бизнес комуникацията е устна, или писмена, отличното владеене на английски език е най-важната предпоставка в международната бизнес среда.

Основни умения за професионална комуникация

Едно от най-търсените качества у служителите на всяка компания е умението да общуват на английски език. Познаването му отваря много възможности пред самите служители, включително и за изкачване по кариерната стълбица.

Сред основните аспекти, наложили се като задължителни изисквания в съвременния бизнес, са:

Свободно говорене

Формите на комуникация, в която и да е бизнес сфера, са много. Съобразно избраната професия се налагат разговори с колеги и мениджъри, клиенти, партньори и институции не само по имейл, но и по телефон, чрез видео разговор или лице в лице. Възможни са участия в срещи, презентиране на продукти и услуги, пътувания от името на компанията.

Всички тези и ситуации в динамичното ежедневие изискват ясен и разбираем диалог, проведен на превърналия се в универсален английски език. Ако например трябва да се обясни предимството на даден продукт или услуга и клиентът не успее да разбере всичко, продажбата ще пропадне. Затова уверената, свободна комуникация стои в основата на успеха в различни аспекти от дейността.

Умения за слушане

Уменията в този аспект са основополагащи за разбирателството между общуващите страни. Ясното възприемане на информация, вникването в контекста и посланието означава добро разбиране на условията, потребностите и очакванията във всеки специфичен разговор.

Слушането с разбиране е ключът и към самоусъвършенстване чрез присъствие на семинари, изложения, обучения, дискусии и т.н.

Умения за писане

Доброто владеене на писмената форма на английския език помага при писането на стотиците имейли всеки ден до колеги или клиенти, до търсещи информация хора и др. Тук не говорим само за разбираема комуникация, а за правилна писмена реч от граматическа и правописна гледна точка. Грешките не само че водят до недоразумения, но и оставят силно негативно впечатление у насрещната страна, помрачавайки имиджа на цялата компания.

Пропуските и неяснотите в изготвянето на предложения, воденето на преговори, управлението на проекти и т.н. намаляват значително шансовете за успешния им завършек.

Умения за четене

Ако четенето на английски език е с висока степен на разбиране, то се превръща в един от успешните механизми за ефективната професионална комуникация.

Когато се чете на чужд език, в случая на английски, езикът се вижда в неговия правилен контекст. Обръща се внимание на терминологията, словореда, на съчетанията между думи и изрази, на правилната граматика.

Независимо дали става дума за четене на оферти, договори, рутинни имейли и др., свободното четене – без съдействие от бавни и невинаги надеждни програми за превод, – е жизненоважен компонент за справяне с рутинните задачи във всяка бизнес среда.

Етикет за общуване на английски на работното място

Успехът в който и да е бизнес зависи не само от знанията и опита, но и от поведението на конкретното работно място.

Макар че т.нар. „бизнес етикет” често остава невидим, той е от голямо значение. Всъщност той е неразделна част от професионалните умения, а щом става дума за общуване на чужд език като английския, това е валидно още повече.

Грамотното и ясно изразяване помага за поддържане на позитивни взаимоотношения особено ако компанията е международна, тъй като служителите в нея обикновено са от различни култури.

От друга страна, дори служителите във фирмата да са само българи, владеенето на чужд език помага за изготвянето на прецизна професионална кореспонденция с чужди партньори. Така например с добрия имейл етикет се избягва рискът от всякакви недоразумения, изгражда се и се затвърждава отличното впечатление от събеседника и фирмата като цяло.

Според експертите по бизнес етикет, сред най-добрите начини да се подходи при писане на имейл на английски език, са освен придържане към добрия тон, също и използване на професионален подпис, и правилно структуриране на съдържанието. Това включва попълнено поле „Относно”, поздрав, основен текст – кратък и ясен, а за заключителна фраза се счита за най-уместна „Всичко добро” (all the best, kind regards/best regards) и др.

Когато става въпрос за имейли, етикетът изисква възможно най-бърз отговор, независимо дали се работи в сферата на обслужване на клиенти, или получавате вътрешно запитване от колегите и ръководството.

На работното място се общува и чрез онлайн платформи, по телефона и т.н. Без значение дали е устно, или писмено, владеенето на английски е и конкурентно предимство като възможност за повишение и намиране на по-добра работа.

Говоренето, слушането, четенето и писането като основни умения по английски език са съществена част от всеки бизнес успех. По-доброто им овладяване означава да бъдете по-ефективни в сферата, в която искате да се развивате.

Това е езикът, който не само ще ви предостави възможност по-лесно да общувате, пътувайки до различни страни. Той ще ви помогне да постигнете повече успехи в кариерата си. А за да бъде наистина на отлично ниво и да звучите професионално във всяка бизнес комуникация, Езикова школа „Омега” е готова да ви помогне.

В Омега ще можете да се включите в различни онлайн курсове по английски език и ще получите гъвкави възможности, ако се налага да съчетавате ежедневните си ангажименти с ученето.

Потърсете услугите на езиковата школа на Omegals.bg, за да овладеете и усъвършенствате бизнес говоренето и специфичните английски термини за вашата професия. Изберете най-удобния за вас начин за учене – дистанционно или в реално време с преподавател. Инвестирайте в подобряване на нивото си, за да бъдете по-уверени, докато работите в глобален аспект и общувате междукултурно.

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg