Владеете ли бизнес общуването на английски?

Владеете ли бизнес общуването на английски

Владеете английски и искате да започнете нова работа в международна корпорация – чудесно! Но първия сблъсък със специфичната бизнес терминология, комуникация и корпоративна култура може да се окаже труден. Светът на бизнеса има свои правила като започнем от езика и стигнем до начина на общуване на служителите в офиса. Затова сме ви подготвили няколко полезни съвета, които да ви помогнат да се приспособите по-лесно. 

Кореспонденцията вероятно е един от основните елементи, които ще използвате в бъдещата си работа. В повечето големи фирми поставянето на задачи и резултатът от приключването им протича под формата на кореспонденция между служителите. Особено ако работата ви е свързана с организиране и координиране на работния процес, то най-вероятно ще ви се наложи предимно да пишете писма. А и да не забравяме, че първото впечатление, което ще направите на вашите бъдещи работодатели ще е от кандидатстването ви за дадената позиция. Дори оформянето на това писмо, което е със сравнително кратко съдържание, трябва да е по правилата на бизнес комуникацията. Ето няколко кратки съвета как да пишете бизнес писма на английски:

Обръщението 

Задължителен елемент. Тук възможностите са няколко в зависимост дали сте наясно към кого се обръщате или лицето е непознато за вас. Ако знаете името на човека, използвайте го цялото или само фамилията, като поставите преди това Dear Mr или – Mrs, Miss or Ms, според семейното положение. Ако не знаете зали човекът отсреща е мъж или жена започнете с Dear Sir or Madam. 

Съдържанието 

Като всеки текст и писмото ви трябва да е добре структурирано. Затова започнете с кратко изложение на целта на писмото. Следващият абзац трябва да съдържа подробности относно вашата молба, въпрос или изискване на друга информация, от която се нуждаете. Съдържанието трябва да е кратко, точно и със съдържателна информация, която обяснява необходимостта от писмото ви. 

Тук възможностите са много и зависят от спецификата на работата ви. Затова се концентрирайте върху точното формулиране на съдържанието използвайки думите и термините, които са подходящи в дадената област. Ето няколко примера за начало:

I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible.

I am writing in reply to your letter of 4th September regarding … .

Финален поздрав

Той, както и началното обръщение, е от изключителна важност за бизнес кореспонденцията. Има различни начини да завършите вашето писмо:

  1. Yours sincerely, – С уважение (искрено Ваш); 
  2. Yours faithfully, – С почит;
  3. Kind regards, – Любезни поздрави (пожелания);
  4. Best regards, – Най-добри пожелания;
  5. With kind regards, – С най-добри пожелания.

След всяко от тях поставете вашето име. Не забравяйте, това е официално общуване в писмена форма и тук формалностите играят роля на изразител на уважение.

Дори в началото да ви се струва трудно с времето ще усвоите правилата на водене на бизнес кореспонденция. Корпоративната култура обаче далеч не е свързана само с това. Трябва да знаете, че всяка подобна компания вероятно има свои вътрешни правила за поведение на служителите, които са повече или по-малко официално разписани. Затова, когато започнете работа, се постарайте да се осведомите за тях. Тук не става въпрос само за облеклото и начина на комуникация с колегите в офиса. Всяка фирма има свой „кодекс“ на лоялността и ценностите. Това са онези правила, които осигуряват добро име и успешно развитие на компанията. Вътрешна политика на индивидуално и общо развитие, която следва голямата цел – просперитета на фирмата. Това обаче ще трябва да научите сами в процеса на работа и общуване с работодателите си. 

Ние  от Езикова школа „Омега“ можем успешно да ви подготвим за света на бизнеса, като ви научим да разбирате неговия език. Нашите курсове по бизнес английски са гъвкави и могат да следват вашите индивидуални нужди от лексика и терминология в дадена област. Разбира се, няма да пропуснем и уроците с общите правила на бизнес комуникацията. 

Ако искате да научите повече за възможностите за обучение по бизнес английски, посетете нашия сайт https://omegals.bg/kursove/za-vyzrastni/anglijski-ezik/biznes/

Или се свържете с нас – tel:+35924232121; моб.: 0878 566 537; email: office@omegals.bg

 

Разгледайте още:

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg