Урок по английски език за начинаещи

learn-english

Да знаеш английски днес е почти равнозначно на това да бъдеш грамотен. Той е толкова плътно застъпен дори в ежедневните ни дейности, че някак е странно, ако споделите, че не го разбирате. Ако не сте от поколението, за което е бил задължителен в училище обаче, е напълно нормално за вас той да е непознат. Най-важното е, това да не ви плаши и обезсърчава, че безвъзвратно сте пропуснали времето да го научите. Затова днес сме приготвили няколко кратки урока по английски за начинаещи.

 

Азбука и транскрипция

Съдържа 26 букви и това е всъщност латинската азбука. Интересното тук е, че с тези букви, англичаните успяват да изразят всички 46 звука в езика си. Затова е особено важно да се запознаете и с фонетичната азбука в английския, която се използва за описание на произношението на думите, тоест, така наречената транскрипция. Имайте предвид също, че е добре азбуката да се научи наизуст. 

Съвет! Тук много може да ви помогне една детска азбучна песничка, която може да намерите свободно в интернет. 

 

Глаголи

Като във всеки език и тук глаголите са една от най-важните части на речта, защото означават действието, което се извършва. Тук те имат една особеност – делят се на правилни и неправилни. 

По-голямата част от английските глаголи са правилни, което на практика значи, че образуват формите си за различните времена по установени правила. Например при образуването на формите за минало време и минало причастие:

  • когато думата завършва на гласната -е, се добавя -d; 
  • когато думата завършва на „a“, „o“ се добавя – ed;
  • когато думата завършва на съгласен звук, и ударението е на последната сричка, съгласната се удвоява и се добавя – ed;
  • преди – ed, съгласната се удвоява, ако думата е едносрична и гласната е между две съгласни;
  • когато думата завършва на съгласен звук, но ударението не е на последната сричка, се добавя – ed;
  • когато завършва на -c, към думата прибавяне наставка -ked;
  • когато завършва на -y предшествана от гласна – добавяме – ed;
  • когато завършва на – y предшествана от съгласна, то се трансформира в i, към което добавяме – ed;

 

При неправилните глаголи обаче, формообразуването следва много правила, свързани с историческото развитие на езика. При тях не просто се добавят наставки, в много случаи те се променят изцяло или основната им, инфинитивна форма, съвпада с други две, тоест – не се променят изобщо. Например:

 

Забранявам Раста Чета
forbid grow read  
forbade grew       read  
forbidden grown read

Съвет! Учете неправилните глаголи наизуст в трите им форми като първо ги групирате по начин на образуване, защото много от неправилните глаголи следват определена схема.

Предлози

Както и в българския, тези малки части на речта стоят най-често пред съществителни имена или местоимения и указват кога или къде е извършено действието, или в коя посока е насочено. 

В английския различаваме три вида предлози – за място, за време и за посока. Въпреки, че има ясни правила за употребата им, често хората, които изучават езика грешат. Това объркване идва от факта, че понякога един и същи български предлог може да служи за превод на няколко такива в английския. 

Съвет! Трябва да се стараете да учите предлозите с примери, които да ви помогнат да ги употребявате автоматично, без да се замисляте или да превеждате от български. 

Местоимения

Местоименната система в английския език не е сложна и в голяма степен е подчинена на законите на генеративната граматика. Има прилики с български, но и някои съществени отлики. Например, в родния ни език „моята кола“ е съчетание от притежателно местоимение и съществително. Същата комбинация от думи в английски – my car – граматически е съставена от притежателно прилагателно (my) и съществително. Това е така, защото и тук наред с притежателните местоимения (mine, yours, etc.) съществуват и т.нар. притежателни прилагателни, които се използват в комбинация със съществителни. Друга особеност на английския е, че личните местоимения (I, you, he, she, etc.) почти задължително трябва да се употребят в изречение, защото глаголът не отразява (с изключение на 3л. сег. Вр.) категорията род. 

Времена

Глаголните времена условно могат да се разделят на три категории – просто, продължително, перфектно. Те изразяват различни аспекти от мисълта на говорещия и се полагат по времевата ос в насоките: минало, сегашно, бъдеще. Системата на глаголните времена в английски е лесно разбираема, ако си дадем сметка, че езикът отразява нашето възприятие за света. 

Например, сегашно просто време отразява действия и състояния, които извършваме регулярно; минало просто изразява еднократни, приключили действия в точно определен минал момент. Сегашно продължително изразява действие в динамиката на неговото случване – сега, в момента на говорене или близък до говоренето момент. Всички продължителни времена в английски изразяват само и единствено действия, никога състояния. Перфектните времена изразяват сложни конструкти – те обемат начален и някакъв продължаващ момент, те винаги се съпоставят с някакъв друг момент. Например, минало перфектно време изразява действия, станали преди основен момент в миналото (изразен с минало просто време).

Това разбира се е само кратко въведение в английската граматика. Основни правила и сегменти, които ще ви помогнат да направите първите си стъпки към изучаването на езика. За да постигнете обаче резултат, е добре да учите, напътствани от преподавател. Един от основните принципи, на които подчиняваме работата си в Езикова школа “Омега” е индивидуалния подход към всеки ученик. Затова, независимо дали ще изберете групово, онлайн или присъствено индивидуално обучение, тук може да разчитате на професионална подкрепа. Учебниците, с които работим, позволяват да усвоите граматика и лексика неусетно едновременно с нейното практическо приложение. Ще развивате комуникативните си умения от първия ден на вашето обучение, което ще ви помогне плавно и постепенно да се избавите и от езиковите си бариери. 

Затова, ако вече сте решили да пристъпите към изучаването на английски, не се колебайте да ни потърсите на: 0878 566 537; 02/423 21 21. А повече за нашите курсове по английски може да прочетете тук https://omegals.bg/kursove/

 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg