Търсене
Close this search box.

Учене на чужд език без фокус върху граматиката: възможно ли е?

Учене на чужд език без фокус върху граматиката: възможно ли е? - Изображнеие

Ако попитаме някой, който се е заел отскоро да учи чужд език, къде среща най-големи трудности, почти сигурно е, че отговорът ще е граматиката. Разбираемо е, тъй като разликите между българските граматични особености и тези на чуждия език не са малки. И когато допуснем граматична грешка, опитвайки се да кажем дори нещо просто, това може да ни подейства демотивиращо.

Независимо дали ни е приятно да правим упражненията по граматика, или не, правилата трябва да се знаят. Друг е въпросът по какъв начин да бъде опозната чуждата граматика – само чрез запаметяване на модели и правила или чрез прилагане на нови подходи. И възможно ли е да усвоим чужд език без граматика, която да стои в центъра на курса? Не можем ли да възприемем граматичните правила по естествен начин, а именно чрез слушане, четене и говорене?

Трудно е даде еднозначен отговор, но е факт, че съществуват много резултатни методи за езиково усвояване на чужда граматика, без непременно фокусът да бъде насочен към нея.

Преосмисляне на подходите към учене на езици

Ако имате известна езикова практика в изучаването на чужд език, сигурно сте забелязали, че прекаленото наблягане върху граматиката може да отегчи и дори да обезсърчи. Някои хора дори се отказват от чуждия език, изпитвайки трудност с усвояването на правилата.

От друга страна обаче, ако сте пропуснали основните граматични правила, ще се затрудните дори с елементарни изречения. Добър вариант е балансът в уроците, а най-добрият – когато от само себе си овладявате езиковите структури, без да се налага предварително да наизустявате правила.

Това може да стане по различни начини, които са в основата на някои съвременни подходи за учене на езици. Те разчитат най-вече на практиката и благодарение на баланса между нея и теоретичната част се улеснява свободното говорене на съответния език.

Най-често се използва комуникативен подход, при който обучаваният участва в дейности, провокиращи общуването. Използва се личният опит на учениците или другите членове на групата, за да се изведат близки до тях ситуации. Посредством упражняване на разговорни умения подсъзнателно се запомнят различните граматични категории и структури.

Заучаването на граматиката по интуитивен път се извършва и при директния метод, наричан още „естествен” и „натурален метод”. Той акцентира върху говоренето и слушането и всичко се случва на езика, който се изучава. Учащият се обучава да мисли по начина, по който го е правил и когато е проговарял на майчиния си език – в естествена среда.

Има и други подходи, в резултат на които може да се напредне в усвояването на новите знания по граматика, без да се налага правилата да бъдат обяснявани чрез дефиниции. Всички те разчитат на непринудена комуникация, като наученото се прилага в реални ситуации.

Интуитивно езиково обучение: учене чрез слушане и говорене

Ако сте учили чужд език досега, знаете колко трудно може да бъде проговарянето, въпреки граматичните упражнения. Когато пишете, имате време да си припомните наученото, но в динамиката на непосредствен разговор мнозина изпитват притеснение. Мисълта в реалния диалог трябва да е подредена на базата на усвоени знания, а това най-лесно става с практика.

Когато основополагащи са слушането и говоренето, а функциите на четенето и писането са само спомагателни, диалогът с останалите в групата или с преподавателя помага „интуитивно” да използвате граматиката правилно.

По този начин чрез интуитивно учене тя се усвоява чрез събеседване, а коригирането на граматичните грешки се извършва по начин, балансиращ свободното и правилно говорене.

Езиково потапяне срещу граматично обучение

Всеки от нас познава поне едно дете, на което компютърните игри са помогнали да овладее английския език по-бързо. Това е така, защото децата започват да разбират повече езика, като го използват в реални ситуации, макар и виртуални. Всъщност става дума за обучение, основано на т.нар. потапяне, или контекстуално обучение, приличащо на това, което може да се изпита от човек, живеещ в чужбина.

Редица експерти споделят мнението, че методът на езиково потапяне е един от най- резултатните и ненатоварващите, защото и лексиката, и граматиката се усвояват в контекста на разговора.

Тази техника е предложена още през 1878 г. от лингвиста и педагога Берлиц и оттогава се прилага успешно по света. Съгласно метода е необходимо влизането в ролята на чужд гражданин. Обучаваният може да си избере съответно име и автобиография, да си припише определени умения и навици. Обучението се осъществява само на изучавания език и без превод.

Благодарение на езиковото потапяне, в групата се създава благоприятна атмосфера, която разкрива истинския потенциал на обучаваните, без притеснения и скованост, а процесът е наситен с много положителни емоции.

Когато посещавате езиков курс и преподавателят приложи този подход, по време на обучението ще се говори само на чуждия език и учебните ресурси също ще бъдат изцяло на този език.

Разбира се, най-радикалният начин за потапяне в чуждоезикова среда е да пътувате. В чуждата страна ще бъдете принудени активно да използвате речта. Ще я слушате постоянно, което ще ви позволи да свикнете по-бързо с нея, да научите много думи и изрази и съответно неусетно да усвоите и характерни граматични структури.

Невъзможността да пътувате не означава, че няма алтернативни дейности, подпомагащи метода. Потапянето е възможно и когато се гледа чужда телевизия, често се слуша чуждо радио, използва се единствено чуждият език в социалните мрежи и др. С помощта на модерните средства за комуникации може да откриете събеседник от другия край на планетата и да общувате с него виртуално.

Самостоятелното изучаване на нов език е постижимо, но ще постигнете още по-голям успех с помощта на преподавател. В Езикова школа Omega може да разчитате на професионалната помощ от опитни преподаватели и на учебни програми, които ще ви позволят да се потопите в езиковата среда.

Независимо от формата на обучение – присъствена или онлайн, индивидуална или групова, с използването на подходящи методи ще достигнете нивото, което желаете, и да усвоите без излишни трудности чуждата лексика и граматика.

Потърсете на Omegals.bg още полезна информация за гъвкавите курсове и как да постигнете по най-добрия начин целта си – да научите чужд език чрез практика и дори трудната граматика да ви се отдава с лекота.

Изпратете бързо запитване