Трансформации на английските съществителни в прилагателни

Трансформации на английските съществителни в прилагателни - Изображение

Както във всеки език и в английския много от думите са производни на други и когато ги срещнете в текст лесно може да се ориентирате за смисъла, ако знаете думата, от която произлизат. Днес ще ви представим някои от основните прави за тези трансформации. 

Да си припомним граматиката

Преди да започнем с обясненията нека си припомним някои от основните части на речта. Няма да описваме пълните им характеристики, но е важно да знаем каква роля изпълняват, за да можем да си обясним по-лесно и начините по-които се променят, за да променят значението си:

 1. Глагол – означава действие или процес, извършвано или изтърпявано от даден предмет или лице. 
 2. Съществително – с него се назовава предмет, явление, лице, животно, растение и др. 
 3. Прилагателно – съотнася се (прилага се) към някое съществително име или местоимение и по-рядко към друго прилагателно, за да поясни негово качество, произход и притежание. 
 4. Наречие – пояснява глагола. Наречието уточнява начина, мястото и времето на извършването на действието. Наречието  отговаря на въпросите. 

Преобразуване от съществително в прилагателно

Най-често това се случва чрез прибавянето на различни наставки, ето и най-популярните:

 • y – означава качество или подобие
  • Fun – funny
  • Smell – smelly
  • Taste – tasty
 • less – показва липса на качество
  • use – useless
  • help – hlepless
 • ful – показва наличие на качество
  • use – useful
  • beauty – beautiful
 • ish – означаващи национална принадлежност
  • England – English
  • Spain – Spanish
 • en – означава от какъв материал е направено нещо
  • wood – wooden
  • gold – golden

Образуване на прилагателни от глагол

 • able – показва възможност да се извърши или понесе действието
  • change – changeable
  • love – lovable
 • ing – показва наличие на определено качество
  • annoy – annoying
  • breathe – breathing
  • bore – boring

Образуване на наречие от прилагателно

Процесът тук е лесен и дори не трябва да се стараете да помните много, защото има само една наставка, чрез която става трансформацията -ly:

 • Tasty – tastily
 • Funny – funnily

Знаем, че основната цел на езика е да изразява действията, отношенията и взаимодействията, в които се намират или си оказват субекта и обектите наоколо, както и да описва качествата, които притежават. Или по-просто казано – да описва начина по който ние, другите хора или предмети си влияят и взаимодействат помежду си. А за да бъде това описание пълноценно ние се нуждаем от всички части на речта. Когато човек говори на родния си език, той добре се ориентира, коя дума да използва дори без да осъзнава дали тя е глагол, прилагателно и т.н. Когато учим нов език обаче, е добре да си даваме по-ясна сметка за това, поне докато не го превърнем в автоматизъм. А когато знаеш правилата за словообразуване, това със сигурност ще ти помогне бързо да обогатиш речта си без да се затормозяваш да учиш наизуст куп нови думи. 

Преподавателите на Езикова Школа “Омега” могат да ви помогнат с още полезни shortcuts при изучаването на английски. Надяваме се, че краткият ни урок ви е бил полезен, но не забравяйте, че като във всеки език и тук има изключения от някой правила. За тях, както и за някой правописни особености, може да научите повече в нашите курсове по английски език.