Тест за определяне на нивото по английски

Тест за определяне на нивото по английски — изображение

Един от най-честите въпроси на нашите курсисти е – Как най-лесно да науча чужд език? Много пъти, в нашите статии сме се опитвали да отговорим подробно и да ви дадем най-добрите професионални съвети, базирани изцяло върху нашия опит и практика. Днес ще обърнем внимание на едно от най-важните неща преди да започнете да учите език – определянето на нивото.

Защо е важно?

Когато езикът е напълно непознат за нас и започваме от самото начало, подобна проверка разбира се не е необходима. Но често, хората имат някакви познания, защото са учили отдавна, работили са с носители на дадения език или са живели в съответната държава, където той се говори. Особено когато става дума за английски, който е неизменна част от ежедневието на всеки от нас, самопреценката ни може да е доста замъглена от създаденото с времето усещане за близост към езика. А то може да ни изиграе лоша шега, ако искаме да повишим знанията си, но не преценим правилно настоящото си ниво. Защото еднакво безполезно ще бъде да се надценим или подценим по отношение на езика и да запишем курс на база само на представа си за това колко знаем. И в двата случая курсът ще бъде недостатъчно ефективен. Ако запишете ниво по-високо от това, което ви трябва, ще се наложи да учите паралелно материала и от по-ниското ниво и ще ви бъде трудно да се справяте адекватно. Ако се включите в група, за която знанията ви са повече, рискувате в един момент просто да ви доскучае, да нямате стимул да следите учебния процес и да се откажете. 

Обща европейска езикова рамка

Тя е създадена с цел да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа. Наличието й улеснява сътрудничеството между образователните институции на страните от Европейския съюз и признаването на съответните езикови сертификати. Тя оценява 4 основни умения в езиковото обучение: четене, писане, слушане и говорене. В рамките на тези 4 компонента определя 6 нива на езикови компетенции.

Системите по които работи Езикова школа “Омега” са изцяло съобразени с нея. Нашите сертификати съответстват на нивата, които тя определя. А ето и повече за уменията и знанията, които съответстват на всяко ниво. 

Нива на владеене на чужд език

 1. Начинаещи
  • А1 –  Разбирате прости думи и изречения. Може да говорите с елементарни изрази на позната тематика, например – да опишете мястото, където живеете или хората, които познавате.
 2. Базови познания
  • A2 – Разбирате най-често употребяваните думи и изрази от ежедневието – бит, семейство, работа. Общувате в ежедневни ситуации по познати теми, които изискват познати изразни средства и кратък обмен на информация. Може да пишете кратки текстове, например лична кореспонденция.
 3. Напреднали
  • B1 – Може да разбирате съществената информация, когато се използва ясен книжовен език – например новини, статии с различна тематика. Можете да говорите без предварителна подготовка и да реагирате в повечето възникнали делничен ситуации свързани със семейството, работа, пътуване, хоби, актуални теми. Може да опишете преживявания, планове и цели и да съставите текст по теми, които ви интересуват.
  • B2 –  Разбирате сравнително дълги устни и писмени изложения /статии, лекции/ дори със сложна аргументация по позната ви тема. Общувате сравнително леко и непринудено и можете да участвате в дискусии в областите на вашия интерес. Устно и писмено можете да правите ясни и подробни описания по дадена тема.
  • C1 – Разбирате дълги изказвания, дори, когато не са ясно структурирани и специализирани текстове, като долавяте дори стилистичните нюанси. Говорите без затруднения и точно и аргументирано изразявате мислите си. Можете да съставяте добре структурирани текстове като есета и доклади.
 4. Професионално
  • C2 – разбирате и използвате свободно речта в непосредствено общуване в различна обстановка – ежедневна, професионална. Нямате проблем с различното произношение и бързия говор на носителите на езика. Използвате свободно разговорни и идиоматични изрази, за да изразите всички нюанси на мисълта си. Четете и разбирате всякакви, дори абстрактни и специализирани научни текстове и сами можете да съставяте и резюмирате текстове с подобно съдържание. Можете свободно да участвате във всякакви дискусии без да изпитвате затруднение да намерите точните изразни средства.

Както казахме в началото, рамката разглежда петкомпонентното владеене на езика – слушане, четене, диалогична, монологична реч и писане. Много често обаче петте компонента са на различно ниво при всеки един човек. Затова тест и консултация с методолог е препоръчителна, особено при напредналите. В Езикова школа “Омега” те са безплатни и е необходимо само да запишете час. Можете да го направите веднага като попълните форматата за безплатна консултация или позвъните на  +359 878 566 537 или 02/423 21 21

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg