Сертификат за владеене на език

Сертификатът е документ, който доказва нивото на език, което вие владеете. Той е необходим при започване на работа или стартиране на обучение както в България, така и в чужбина. Важно е обаче, той да е издаден от организация с доказани опит и качество на работа.

В езикова школа „Омега“ всеки курсист, успешно положил изпита за съответното ниво на даден език, получава Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка, който му дава възможност да удостовери знанията и уменията си при кандидатстване за работа в България или чужбина, в държавна или образователна институция. Това може да стане при успешно положен тест след преминат курс на обучение по съответния език – групово или индивидуално, както и без допълнителна подготовка – само с явяване на изпит за ниво по избрания език.

 

Ако сте сигурни в знанията си и искате само с тест да удостоверите нивото, което владеете, можете да се явите на изпит.

Таксата включва възможност за двукратно полагане на изпит. Ако преди първия или втория тест прецените, че са ви необходими няколко часа преговор, ние ще ви ги осигурим на преференциална цена.

Изпитите се провеждат в офисите ни в центъра на София – бул. „Витоша“ 29. Резултатите се съхраняват при нас в законовия срок на валидност на сертификата, който издаваме.

Изпитът включва няколко компонента – граматика, лексика, четене с разбиране, слушане с разбиране и свободен разговор по зададена тема. Курсовете на обучение и изпитите се подготвят и провеждат от наши преподаватели с дългогодишен стаж и доказан професионализъм.

Ако ви е необходим някой от международно признатите сертификати по съответния език за обучение или работа в България или чужбина, езикова школа „Омега“ може да осигури подготовката за него. В случай, че институцията или фирмата, за която кандидатствате, няма изрично такова изискване, можете да се доверите на стандартния подход при определяне на нивото на владеене на даден чужд език, който предоставя   (Common European Framework of Reference for Languages).

Сертификатите с посочване на ниво по Общата европейска езикова рамка вече са изискване в много международни фирми, университети, Европейска комисия и други организации.

Английски език

Английски език

Този език може да се опише само с една дума – необходимост!

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Немски език

Немски език

Официален в няколко европейски държави. Много фирми и корпорации го използват в своята комуникация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Френски език

Френски език

Официален е във Франция и още 28 страни. Административен език е на много общности и международни организации.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Испански език

Испански език

Знаете ли че, в Южна Америка е континентът, в който испанският е преобладаващ?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Италиански език

Италиански език

Владеенето на италиански език ще ви даде предимство, когато търсите работа в чужбина.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Руски език

Руски език

Говорят го около 167 000 000 души в света - добър стимул да започнете с уроците веднага.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ