7 неочаквани значения на английската дума “Mug”

7 неочаквани значения на английската дума “Mug” - изображение

В сравнение с много други езици, английският наистина изглежда лесен, заради липсата на спрежения при глаголите и съгласуване по род на частите на речта, например. Но това не значи, че той няма своите малки интересни тайни или капани, в които можем да се оплетем, ако не го познаваме добре. Знаете ли например, че много от думите в английския могат да съществителни или глаголи. А каква е ролята им в речта, може да разберете основно от контекста, в който са използвани. Разнообразието от думи, които могат да изпълняват и двете функции като части на речта, е огромно. Като илюстрация и пример обаче, днес ще ви представим една много любопитна английска дума – mug. 

Какви значения има?

Както вече казахме, тя абсолютно отговаря на условието да има значение и на съществително и на глагол според контекста на употребата си. Интересното при нея е също е разнообразието от значения, които тя има и в двете си позиции. Нека направим бърз преглед:

 

 • Съществително
  • Mug — a vessel for drinking out of
   На български можем да я преведем като халба, чаша или дори канче, ако в контекста имаме предвид точно такъв съд за пиене.
  • Mug — someone’s face(usually preceded with ugly)
   Можем да използваме тази дума, не просто, за да кажем лице, а едновременно, за да опишем това лице. Тя съдържа силна стилична украска и може да означава обидното мутра, муцуна или умалителното муцунка. Разбира се и тук точния смисъл зависи от контекста – вербален или не.
  • Mug — a fool
   Най-краткото значение е глупак. Но ако вместо точното и ясно fool използвате mug означава, че отново привнасяте допълнително описание през думата. На български сполучливо би могла да се преведе като балама, аджамия например.
  • Mug-shot — photo of someone’s face usually a felon, kept on file by the police
   Когато съчетаем двете съществителни всъщност получаваме описание на конкретен вид снимка – такава, която бихте имали, ако притежавате полицейско досие.
  • Mugger — someone who commits a mugging
   С прибавянето на този суфикс от mug получаваме определение на лице, което извършва обир, грабеж. Като от същия корен е изведено и значението на глагола – обир.
 • Глагол
  • To mug — a street robbery usually with violence, or the threat of it
   Като глагол може да се използва и като удушавам или нападам в гръб. Да, значението на mug предполага наличието на насилие, с което е придружен обира, затова не можем да кажем, че е 100 процентов синоним на to rob.
  • To mug up — to study or revise
   Уча или преговарям. За съжаление и тук, когато изберем да употребим точно тази дума, контекста дава по-негативна стилистична отсянка. На български сравнително точно можем да го преведем като зубря.
  • To mug – grimace
   Не можем да пропуснем и това значение, което е пряко свързано със значението мутра като съществително. В качеството си на глагол обаче ще означава правя гримаса или гримаснича, кривя си лицето.

 

Подбрахме да направим кратък обзор на значенията точно на тази дума, заради различните й и интересни значения и силната стилистична окраска, която носи. А именно това е един от малките капани на английския, за които споменахме по-горе. Дори да знаете едно или няколко от значенията й като съществително или глагол, ако не сте напълно наясно дали и каква стилистка привнася употребата й в даден контекст, лесно можете да сбъркате като кажете нещо твърде грубо или неприемливо в определени среди. Добрата новина е, че не е нужно да сте нейтив спийкър, за да се ориентирате в “минното поле” на стилистиката и многобройните значения. Като всичко друго и това се учи, но е най-добре да разполагате с опитен водач в този процес. Разгледайте онлайн обучението, където темите са внимателно подбрани, за да отговорят в максимална степен на изискванията ви. Преподавателите в Езикова школа “Омега” разполагат с много интересни методики, чрез които лесно и приятно ще ви разкрият още от тайните на английския език. С упражнения и напътствия от тях скоро сами ще може да надграждате и украсявате речта си с подобни интересни и многозначни думи. Заповядайте!