Самостоятелно изучаване на френски език — има ли шанс да го научите без учител

french-barette-girl

Не е тайна, че интернет ни дава за почти неограничен достъп до информация от всякакъв тип. Неведнъж сме писали за това как най-рационално да го използвате, за да подобрите знанията и уменията си в чужди езици. Благодарение на това, вече много хора решават да заложат на самообучението. Разбира се, в процеса на учене могат да влизат и различен тип помагала на хартиен носител, основното е, че при изобилие от информация и учебно съдържание, изглежда лесно да се избегне разходът за учител или курс. Дали обаче това е възможно и ефективно и какво конкретно трябва да знаем, ако искаме да научим френски сами. 

Определете крайната цел

Това винаги е първата стъпка, когато стартирате обучение по чужд език. Има огромна разлика дали искате да учите за забавление, за да може да кажете и разберете няколко фрази докато пътувате или искате да усвоите езика на ниво, което ще ви даде достъп до работа и образование. 

Колко труден е френският?

Когато определяме степента на трудност на даден език, трябва да имаме предвид преди всичко, какъв е родният ни език и колко близък е той до чуждия, научаването на който сме си определили като цел. От тази перспектива, вероятно френският не е най-трудният чужд език за нас, българите, но определено не е и в графата “лесни” или “близки”. Ето няколко прилики, които определено помагат:

 • Наличие на граматичен род – и за разлика от българския, тук родовете са само два – мъжки и женски. Много от думите съвпадат по род, но и доста се различават, така че, не може да разчитате само на познанията си български;
  • Липса на падеж – точно както в българския;
  • Показателни местоимения – които за разлика от нашия език се съгласуват по род и число само с думата, която поясняват;
  • Азбуката е латиница – вече ни е добре позната, така че няма да е трудно да разпознавате буквите;
  • Множество лексикални заемки от френски – но все пак внимавайте, често в български думата е дошла само с едно от значенията си. 

 Вероятно при по-внимателно вглеждане в езика ще откриете и други прилики. И все пак не забравяйте, че той има и доста специфики, например:

  • Предпоставено членуване – трябва да свикнете с това;
  • Лиазони – тоест, сливането на думи или думи и член, с цел благозвучие и по-лесно произнасяне. Това води до определени трудности с различаването на думите, когато си начинаещ;
  • Гласните – често за изразяването на един звук се изписват две или три гласни;
  • Носовки – да във френския те съществуват и е важно да усвоите произнасянето им;
  • Произношението – тук основната трудност отново са гласните, защото често само по разликата в произнасянето на, например, отворено и затворено Е, може да различите две глаголни форми;
  • Правопис – доста е сложно, когато онова, което чувате се изписва по съвсем различен начин;
  • Предлозите – те са едно от най-трудните неща във всеки чужд език, а френският няма да ви улесни и в това отношение. И, внимание, тук може да стане дори опасно, защото има глаголи, които променят смисъла си, когато са използвани с един или друг предлог.
   Определено списъкът ни не е изчерпателен. Но целта ни е единствено да набележим основните моменти, които могат да ви помогнат или да се превърнат в препятствие в обучението ви. Както вече казахме, има достатъчно информация, която може да ползвате в свое собствено проучване.

Наистина ли ви трябва учител?

Това е третата стъпка от вашата предварителна подготовка. След като сте задали целта си и сте си дали сметка за степента на трудност на езика, може да прецените дали ще се справите сами или не. Логично е, че ако целите ви не включват високи нива, а само базово познаване, то самоподготовката ще е удобен и лесен вариант за вас. Ако обаче целите ви са по-високи, професионалният ни съвет е да се доверите на учител. Какъв тип уроци ще изберете зависи изцяло от вашите предпочитания и възможности. Но е от изключителна важност да имате систематизиран подход към езика и достъп до преподавател, който да ви подкрепя и ръководи в процеса на учене. колкото и добре да е написан един учебник, колкото и видео урока да изгледате, винаги може да се окаже, че има неясноти или просто граматика, която е трудна за вас. А работата на учителя е не просто да ви преподаде материала, но и да обясни, ако е нужно повече от веднъж и по различен начин, така че в крайна сметка да разберете и научите. 

Колко време отнема да научим френски сами

На този въпрос е почти невъзможно да се отговори, защото не знаем:

 • каква е вашата цел;
 • каква система или сбор от системи и помощни материали сте подбрали;
 • колко време отделяте за учене на ден/седмица/месец;
 • какво е личното ви темпо на учене и запомняне.

Като цяло самоподготовката е вид индивидуално обучение. Ако то е под ръководството на учител, след определено време работа с вас той ще може да даде приблизителен ориентир, за колко време ще постигнете крайната си цел. Когато обаче правите това сами, ще е доста по-трудно поради няколко причини:

 • нямате педагогически опит и практика, за да направите обосновано предположение;
 • нямате инструмент за определяне на напредъка. Дори да се справите с писмен граматичен тест, не забравяйте, че езикът е система от знания и умения, които може да се окажат на много различно ниво;
 • нямате усещането за задължение, губите мотивация, разсейвате се. Това може да удължи процеса по непредсказуем начин.

Колко е необходимо с учител
Тук вариантите са два:

 • Ако учите индивидуално

Предварителното пресмятане на времето е невъзможно, но след като поработите заедно, преподавателят ще може адекватно да предположи, колко време ще ви е нужно до крайната цел.

Вижте страницата с индивидуалното обучение по френски за още подробности. 

 • Ако учите в група

Тук сметките са доста по-лесни. Когато определите желаното от вас ниво, на база на това с каква продължителност са курсовете за всяко ниво, може да съставите свой план. Например: 

В Езикова школа “Омега” онлайн групите са с продължителност 2 месеца като всяко ниво е разделено на две. Така че, ако целта ви е В1 и стартирате обучение през януари, може да завършите обучението си за около година и половина. Разбира се времето пак е приблизително, заради празничните дни, почивки между нивата, но като цяло може да имате доста ясен план. 

Разгледайте груповите курсове по френски език за допълнителни детайли.

Във всеки случай, колкото по-висока е вашата цел, толкова е времето за постигането й ще е повече. Дали ще учите сами или с учител – избирате вие. Нашият съвет е – възползвайте се максимално от всяка възможност която имате! Ако сте започнали с учител, но имате нужда от забавяне на темпото – преминете на самоподготовка, която да затвърди наученото до тук, преди да продължите с нов материал. 

Ако сте започнали да учите сами, но стигнете до момента, в който имате нужда от професионална помощ – потърсете учител. Най-малкото, което ще получите е събеседник, който ще ви помогне да преодолеете езиковата бариера и да упражнявате говоренето си, докато изчиствате произношението. А то, както вече казахме, при френският е от изключителна важност. 

А ако все още се колебаете и не може да решите сами как да подходите – запишете си час за консултация в Езикова школа “Омега”.