Просто обяснение на граматичното правило Past Perfect

Просто обяснение на граматичното правило Past Perfect — изображение

Past Perfect Tense /Минало перфектно време/ е едно от най-често използваните в ежедневното говорене на английски. Накратко – то описва действие което е минало спрямо друго действие в миналото. С него можем да изразим и разочарование от минали действия, както и когато преразказвате чужди думи в сегашно перфектно време. Да, на теория може би звучи малко объркващо, но всъщност е доста лесно, както ще видите нататък от примерите.

Днес ще се опитаме да дадем няколко съвета, с които лесно и бързо да се научите да разпознавате и използвате Past Perfect Tense. 

Спомагателния глагол had – образуване

Това е един от бързите начини да разпознаете  Past Perfect – наличието на спомагателния глагол had. Ето как става и самото образуване на времето:

 had + минало причастие (past participle) на глагола

I had finished my homework, before my mom came home.

Виждате, че тук първата част на изречението е в Past Perfect защото представя действие, което е приключило преди действието от втората част на изречението. Но внимавайте, не винаги изречението може да е структурирано така. То ще има абсолютно същия смисъл, ако го кажете или напишете така:

Before my mom came home I had finished my homework.

И на български и на английски ще звучи еднакво добре, независимо кой вариант на подредба ще изберете.

 Когато искате да изразите съжаление от минало действие, изречението ви ще има една основна част и тя ще е в  Past Perfect. Тези изречение обаче също са лесни за разпознаване, защото обичайно започват с I wish или if only:

 • I wish we had stayed at another hotel.
 • If only I had a car.
  От контекста ще стане ясно защо изразявате това желание и за кой точно минал момент говорите. В случая  Past Perfect просто индикира отношението ви към определено минало действие.

  Изречението ще е от една част и когато преразказвате чужди думи:

 • Dyana: I have danced all night.
 • She said she had danced all night.

Въпроси, отрицание, кратки форми

 1. Въпросителни изречение
  Нищо сложно и тук, формулата на подреждане е следната:

  • Had + подлог + глагол /в past participle/
   • Had you finished your homework?
    Ако във въпросът си искате да уточните кога, как, къде или защото, въпросителната дума се поставя в началото на изречението преди Had:
   • When had you finished your homework?
 1. Отрицателни изречение
  За разлика от въпросите тук няма разместване на частите на изречението. Този тип изречение се образуват като отрицателната частица not се добави след had и преди глагола, тоест:

  • had + not + минало причастие (past participle) на глагола
   • I had not finished my homework, before my mom came home.
 2. Кратки форми
  Знаем че англоговорящите обичат да съкращават глагола Have, както при изговаряне така и при писане. Hаd, който всъщност е миналата форма на Have, не прави изключение от това. Съвсем обичайно е горните примери да изглеждат така:

  • I`d finished my homework, before my mom came home.
  • I hadn’t finished my homework, before my mom came home.

Обърнете внимание, че когато имаме положително изречение, had се прилепя към местоимението. Когато изречението е отрицателно, контракцията е между had и not.  

Правила за лесно запомняне

 • използвайте винаги, когато изброявате действия които са в миналото. например, ако ви се налага да правите работен отчет за извършените действия и резултатите от тях за определен период от време;
 • на български превеждаме Past Perfect с минало предварително време, тоест бях+ глагол завършващ на -л: 

Аз бях приключил домашното си, когато мама се прибра.
Следователно всички изречения, които на родния си език конструирате в минало предварително се превеждат с Past Perfect на английски;

 • тъй като с това време най-общо изброяваме действия в миналото, то често използваме наречия, които уточняват какво е конкретното отношение на действията едно спрямо друго – just, recently, ever, never, before, after. 

Разбира се, може да заучите и определено количество често употребявани фрази в Past Perfect и да ги използвате в съответните ситуации. Ученето с примери винаги дава добри резултати, но само ако е съчетано и с нужната основа на езика. А най-добрият начин да придобиете нужната увереност сами да конструирате правилните фрази във всеки един от своите разговори на английски, е като учите и се упражнявате под надзора на професионален преподавател. Проверете нивото си с безплатен тест в Езикова школа “Омега” и ние ще ви препоръчаме подходящ курс. Гъвкавите ни индивидуални програми гарантират удобство, а методолозите ни могат да изготвят за вас индивидуален учебен план, който да удовлетвори конкретните ви нужди. 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg