Програма „Ваучери за заети лица“

Програма „Ваучери за заети лица“
След успеха на програмата „Аз мога повече“, проведена в периода 2007-2013 година, следва нейното продължение – „Ваучери за заети лица“. Тази оперативна програма ще продължи до 2020 г. Крайната цел е да се предостави възможност на участващите в нея да придобият нови професионални умения и знания, които ще им подпомогнат да заемат по-качествени работни места и улеснят кариерно им развитие.

Кой може да получи ваучер за езиков курс?

Програмата е насочена към хора на трудови договори в частни предприятия и фирми, които притежават средно или основно образование. Всеки, който отговаря на това условие, може да кандидатства на страницата на Агенция по заетостта и получи ваучер за езиков курс с три нива на обучение. Всяко ниво включва минимум 100 учебни часа на стойност 700 лв., като всеки кандидат ще заплати само 15% от цената, тоест 105 лв.

Как може да се включите в програмата „Ваучери за заети лица“

Документите за кандидатстване се подават по електронен път на страницата на Агенция по заетостта . Веднага след одобряване на кандидатурата ще получите Уведомление за одобрение.

Кои езици може да изучавате по програмата „Ваучери за заети лица“

Всеки желаещ да се запише на езиков курс с ваучер трябва да направи входящ тест по съответния език, за да се определи нивото му. В езикова школа „Омега“ имате възможност да изучавате следните езици:

  • английски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • немски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • френски (за начални дати по програмата, виж тук)
  • испански (за начални дати по програмата, виж тук)
  • италиански (за начални дати по програмата, виж тук)

 

Разгледайте още:

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg