Особености на дистанционната работа в чуждестранни компании

osobenosti-na-distancionnata-rabota-v-chuzdestranni-kompanii-img

За много хора днес да работят от дома, т.е. да имат дистанционна работа, е мечта най-вече поради отпадането на ежедневните пътувания до работното място в голям трафик.

Много компании разполагат с позиции, на които е възможно да се работи дистанционно, като обслужване на онлайн магазини, софтуерни продукти, копирайтинг, програмиране и др. Сред тях са и редица международни компании, пренасочващи оперативните си функции в България.

Ако работите от България за чуждестранна фирма, ще работите на желана от вас локация, в комфортна среда и без излишни разходи на време и средства за пътуване всеки ден. Освен това ще изградите много международни контакти, ще усвоите различни модели на работа, ще развиете личния си потенциал, а и заплатата в повечето случаи е значително по-висока.

Въпреки тези и други предимства, дистанционната работа в чуждестранна компания може да крие и доста предизвикателства, които трябва да предвидите.

Различните времеви зони и работни графици

Работата от дома означава гъвкавост, но щом става въпрос за чуждестранна компания, управлението на работния график може да бъде по-трудно поради различните времеви зони.

Невинаги графикът е еднакъв за всички и може да се получи разминаване, ако не се съобрази отрязъкът от деня, предвиден за виртуално общуване. Ето защо предварително планираният график, с изчислена времева разлика, улеснява осъществяването на срещите.

Предизвикателства в комуникацията при отдалечена работа

Ролята на безупречния диалог в бизнеса е огромна и без него е невъзможно той да се управлява. Проблеми в комуникацията може да възникнат и при работа от офис, но при отдалечена работа, особено когато тя е за чуждестранна компания, те са по-специфични.

Културни разлики

При корпоративна онлайн комуникация срещата с различни култури е почти ежедневна – между отделни клиенти и колеги във фирмата или с големи аудитории например при бизнес сделки. Винаги има нужда от междукултурна адаптация, за да не влияят негативно националните и расови специфики върху продажбите на продукти или услуги, както и върху начина на рекламирането им, възприемането на срокове, качество и други бизнес параметри.

Неумело владеене на чужд език

Обикновено става въпрос за английски език, възприет като универсалния език на бизнеса. Отличните езикови умения правят комуникацията по-резултатна, което се отразява благоприятно и върху успешното изпълнение на задачите за деня, и израстване в компанията. В общуването по телефона и онлайн не трябва да съществува езикова бариера, което заедно със спазването на деловия етикет ще гарантира отличното ви представяне и пълноценна работа.

Балансиране на професионалния и личния живот

Липсата на равновесие в личен и делови план може да стане причина човек да се чувства нещастен и стресиран. Освен че трябва да постигнем работно равновесие при изпълнение на професионалните си задължения, т.нар. хоум офис позволява да бъдете по-близо до семейството и приятелите си, както и да отделите повече време за себе си.

Разбира се, в определени моменти работата ще бъде с приоритет, ако изоставате, а и комуникацията с колегите в неформална среда също е важен социален аспект от живота на модерния човек. Ето затова може да използвате някои от следните препоръки, които ще ви помогнат да извлечете максимума от дистанционната работа, постигайки баланс:

  • задайте ясни граници между работно и лично време;
  • определете обективно своите приоритети;
  • задължително правете по-чести почивки през деня за поддържане на продуктивността;
  • кажете „не” на допълнителна работа, влияеща на баланса;
  • ограничете максимално използването на технологиите извън времето за работа;
  • планирайте свободното си време и спазвайте зададения график;
  • не бъдете перфекционисти – усилията, които не се оценяват и отплащат в кариерен план, са във ваш ущърб;
  • търсете подкрепа от своите близки или специалист, ако страдате от умора и претовареност.

Важно е да разчитате на собственото си самоуправление и да бъдете гъвкави, като при необходимост правите промени в графика си.

Адаптиране към културните и езикови различия в дистанционната работна среда

В отношенията с партньори от различни страни при обсъждане на идеи, осъществяване на сделки и рутинни срещи наяве често излизат културните и езикови бариери. Деловото общуване изисква съобразяване с местните условия като основни закони, режими на търговия и стопанска дейност, политическа ситуация, стандарт на живот, културно равнище, религиозни особености и др.

Ако работите в международна компания за външнотърговска дейност, трябва да владеете задължително английски език и нормите на поведение за съответната страна, определящи деловия етикет: уместен поздрав, обръщение, представяне, поздравления за празници и др.

Осъществяването на успешна междукултурна адаптация е решаващ фактор за успеха на компанията. Въпреки различията от традиционната рутина в офиса, дистанционната работа може да бъде също толкова ефективна, особено при наличието на съвременната телекомуникация.

Технологични предизвикателства и решения за ефективна работа

Поради широкото разпространение на компютърните технологии и редица онлайн платформи, мечтата за единен, глобален свят без граници изглежда напълно осъществима.

За да функционира целият виртуален бизнес обаче, много компании имат нужда от програмисти, чиято работа може да се извършва изцяло дистанционно.

Други работодатели предлагат страхотни условия за дистанционна работа, състояща се във въвеждане на данни или тяхната обработка и анализ.

Съществуват още редица примамливи позиции, изправящи ни пред модерните технологични предизвикателства. Нуждата от квалифицирани кадри в сферата кара компаниите да предлагат много по-гъвкави и атрактивни условия за иначе традиционните бизнес процеси. Бизнесът адаптира своите стратегии към набиране на персонал така, че служители от всяка точка на света да се справят ефективно с технологиите, необходими за ежедневната им работа.

В някои случаи при работа от разстояние технологиите може да различават значително от тези в офис средата. Тяхното непознаване би затруднило не само сътрудничеството с колеги, но и достъпа до важна информация. Затова всяка компания, предлагаща опция за дистанционна позиция, следва да изгради добър обучителен механизъм за боравене с дигиталните инструменти. Ако вече имате опит и познания в тази насока, не само ще си осигурите по-спокойна и ползотворна работа, но и ще притежавате важно предимство пред конкурентите.

Ако сте решили да кандидатствате за позиция, която изисква работа от вкъщи, следва да имате умения за фокус и самомотивация, за управление на времето, за адаптивност и технически усет за работа с различни приложения и софтуери.

Тъй като от вас се очаква и ясна комуникация чрез дигитални канали и работа във виртуален екип, перфектното владеене на чужд език – основно английски, е задължително. Международните престижни компании подбират персонал, който може да общува свободно дори на няколко езика.

Може би притежавате начална база по някой чужд език или тепърва планирате да го изучавате? За целта е добре да инвестирате в качествено обучение, за да овладеете и надградите най-често използваните езици.

Езикова школа Omega предлага езикови курсове в реално време както присъствено, така и онлайн. Чрез използване на удобни методи и подходяща програма, опитните преподаватели ще ви помогнат бързо да подобрите комуникативните си способности.

Потърсете повече информация на Omegals.bg и изберете най-удобната за вас форма за обучение. Независимо дали тепърва ще кандидатствате за дистанционна работа, или вече я практикувате, добрата чуждоезикова подготовка ще разкрие пред вас неограничени възможности за успешна адаптация и кариерно развитие в дистанционния начин на работа.