Основни разлики между Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous

Основни разлики между Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous — изображение

Най-общо казано граматичната категория време ни дава информация за това кога е извършено действието спрямо момента на говоренето. Но колкото по-сложно е едно време, толкова повече са моментите, спрямо които то е ориентирано, освен този на говорене.
Ако знаете английски сте наясно, че в него освен прости /Simple/ времена, съществуват и продължителни /Continuous/, перфектни /Perfect/ и перфектни продължителни /Perfect Continuous/. Днес няма да се спираме на всяко едно от тях поотделно, а ще поговорим повече за разликите във вида на глагола – Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous. Тоест какъв смисъл носят тези наименования и какъв ориентир за значението на конкретното време ни дават.

Simple

Спрямо момента на говорене, тези времена описват:

 • действие, което ще се случи след момента на говоренето, тоест в бъдещето – Future Simple;
 • действие, което се е случило и е приключило преди момента на говорене – Past Simple/;
 • повтарящо се действие или общовалидна истина – Present Simple.

Тук трябва да обърнем специално внимание, че в английския Present Simple не се използва за описване на протичащи в момента действия. Ако искате да кажете какво правите точно в този момент, докато говорите, трябва да използвате Present Continuous.

Continuous

Името на тази категория подсказа, че става въпрос за незавършени действия с определена продължителност. Тук освен момента на случването им се подчертава и факта, че те са се случвали в определен период от време или момент. Тоест за разлика от горната категория, където има завършеност или повторяемост, тук говорим за незавършени действия.

 • Present Continuous – вече казахме, че това е времето за описване на настоящи действия;
 • Past Continuous – описва действие случвало се в определен минал период/момент;
 • Future Continuous – действие, което ще се случва в определен бъдещ период/момент.

Perfect

Тук момента спрямо който е ориентирано действието може да бъде момента на говоренето или друг момент в миналото или в бъдещето, .

 • Present Perfect – едно от времената с най-широка употреба в английския. С него не уточняваме кога точно се е случило действието. То може да се е случило отдавна или миг преди момента на говорене, но има резултат, който е важен към момента на говорене.
 • Past Perfect – описва действия в миналото, които са се случили преди друго минало действие; тоест чрез него постигаме яснота за последователността на две минали действия;
 • Future Perfect – описва действие, което ще е приключило в даден бъдещ момент.

Perfect Continuous

Тук отново имаме действия, които продължават определен период, а всяко конкретно време дава яснота относно кога е започнало действието и/или неговата продължителност.

 • Present Perfect Continuous – действие, което е започнало в миналото, но продължава и сега.
 • Past Perfect Continuous – действие, което e продължило определен период от време преди да настъпи друго действие. И двете се развиват в миналото.
 • Future Perfect Continuous -действие, което ще e с определена продължителност спрямо даден момент в бъдещето.

Как да ги запомним лесно

 • Четете книги – това е един от най-добрите методи да си обясните времената без да полагате специални усилия за това. Докато четем, ние възприемаме общия смисъл, благодарение не само на конкретните думи и граматиката, но и заради контекста. Тоест, докато четете, мозъкът ви обработва информацията цялостно и дори без да познавате съответното време, което авторът е използвал, вие ще сте в състояние да разберете смисъла. Така с времето ще се научите и сами да използвате правилно несъзнателно запаметените от мозъка ви модели;
 • Таблица с примери – изработете своя таблица на времената. Направете я максимално кратка, но съдържателна. Подобни визуални модели често помагат по-лесно да запаметим трудни части на граматиката, например. Освен това лесно може да я използвате за ориентир докато четете, вместо да прелиствате учебници и граматики;
 • Линия на времето – по-горе споменахме, че при времената може да има един или повече моменти спрямо които е ориентирано действието. Докато учите някое време, просто начертайте на лист пред себе си една линия и я разделете на минало, настояще и бъдеще. След това обозначете в нея момента или периода, в който се случва действието. Точно под тази линия запишете ясен пример. Може да оставите на видно място тази проста схема и често да я поглеждате.

Но каквото и да правите, не забравяйте, че всяко пътешествие започва с първата крачка, а тя е – да започнете да учите английски. Ако езикът ви е непознат, сами трудно ще се справите с граматиката независимо с колко помагала разполагате. Затова заложете на качествено обучение в Езикова школа “Омега”. Дори вече да сте напреднали в изучаването на езика, не подценявайте работата с преподавател.