Окончание в „ing“ в английския език – кога и защо се използва

okonchanie-ing-v-angliiskiq-ezik-koga-i-zashto-se-izpolzva-izobrajenie

Окончанието в „ing“ е често използвано в английския език и има много различни приложения в различни времена и форми на глаголите. С него се образува едно от основните времена – сегашно продължително. Но окончанието в „ing“ може да се използва и при образуването на причастия, които участват в създаването на формите на някой от по-сложните английски времена.  Например, „I am reading a book“ (в момента чета книга) и „I will be reading a book“ (ще чета книга).

Нека обаче да видим по-подробно какви са правилата, които трябва да следвате, когато добавяте “ing” към глаголите. 

Сегашно продължително време

Основната употреба на „ing“-формите разбира се е при образуването на сегашното продължително време, когато глаголите се използват за описване на действия, които се извършват в момента на говорене. Правилото гласи,че „ing“ се добавя към основната форма на глагола. Например, глаголът „dance“ става „dancing“, глаголът „run“ става „running“, а глаголът „write“ става „writing“. Както споменахме и по-горе, тези форми се използват за описване на действия, които продължават в момента на говорене, например „I am writing an article“.

Правила за добавяне на “-ing”

Да, образуването на сегашното продължително време не е особено трудно. Но за да сте сигурни, че го правите правилно, трябва да имате предвид и някой особености при добавянето на окончанието към глагола. Всъщност правилата са много лесни, вижте:

 

 1. При глаголи завършващи на “е” , което стои пред съгласна, просто премахвате “е” добавяте -ing:
  smile /усмихвам се/
  move /движа/
  write /пиша/
 2. При едносрични глаголи (морфема/корен), които завършват на съгласна, тя се удвоява преди да добавим “-ing”:
  stop /спирам/ – stopping
  plan /планирам/- planning
  sit /сядам/ – sitting
 3. При глаголи завършващи на “iе” , преди да добавим“-ing” тези две букви се превръщат в “y”:
  lie /лъжа/ – lying
  tie /връзвам/ – tying

Изключения

Ами невъзможно е да има правило без изключения. Това важи и за обекта на нашата статия днес – “ing”- формите. Но тук трябва да раздели изключенията на две, а именно:

 1. Глаголи към които не можем да добавим “ing” или така наречени state verbs. Ето някои от тях:

  love /обичам/, like /харесвам/, hate /мразя/, prefer /предпочитам/, want /искам/, care /грижа се, see /виждам/, recognize /разпознавам/, believe /вярвам/, doubt /съмнявам се/, hear /чувам/, realize /осъзнавам/, smell /подушвам/, taste /опитвам/, notice /забелязвам/, forgive /прощавам/, agree /съгласявам се/, possess /притежавам/, desire /желая/, know /знам/, understand /разбирам/ и други.

 2. Глаголи с неправилно образуване на “ing”-формата:
  Това са тези глаголи, които не отговарят на трите правила при добавянето на “ing”, които разгледахме по-горе. Те са изключения и просто трябва да се запомнят. Такива са например:
  „go“ става „going“
  „do“ става „doing“
  „lie“ става „lying“

В края на краищата, използването на окончание в „ing“ е важно за граматическата правилност на английския език. Затова, ако желаете да подобрите уменията си в английски език, можете да се запишете на онлайн курс като този, който предлага Езикова Школа Омега (Omegals.bg), за да научите повече за правилата на граматиката и да усъвършенствате своя английски.