Нива на владеене на френски език – какво трябва да знаем

Нива на влzадеене на френски език - какво трябва да знаем — изображение

Не веднъж сме говорили за Европейската езикова рамка. Накратко, нейната функция е да приравнява към еднакви изисквания владеенето на чужд език в държавите в Европа. Това улеснява оценяването като приравнява различните национални системи към обща, която разделя езиците на 6 нива. Освен общоприетите обозначения А1, А2, В1, В1, С1 и С2, нивата имат и имена, които кратко указват степента на владеене на езика. Днес ще погледнем по-подробно как се казват нивата на френски и ще припомним някой основни неща за тях. 

Международна система и рамка

Както вече казахме, освен кратките си буквено-цифрени означения, нивата имат и имена. За разлика от английския, където всяко ниво има свое име, във френския имената покриват две съседни нива. Това обаче не означава, че нивата са слети или че французите не спазват Европейската езикова рамка. Нека първо ги разгледаме конкретно:

Débutant – Начинаещ

 • А1 – Владеенето на това ниво означава, че можете да комуникирате по прост начин, с познати ежедневни изрази. Да задавате и отговаряте на прости въпроси и да чувате и разбирате такива, ако събеседникът ви помага като говори бавно и ясно.
 • А2 – Общувате като използвате и разбирате често употребявани изрази. Може да обменяте не сложна лична информация и по теми и рутинни задачи, които изискват директен обмен на информация. Може да опишете заобикалящата ви среда и да обясните непосредствените си нужди.

Indépendant Независим

 • В1 – Разбирате и използвате обикновен език, за да общувате за познати неща и теми. Речта ви е проста но последователна и може самостоятелно да опишете събитие, цел или проект, като обосновете причините и опорните точки. Може да се справите сравнително добре при пътуване. 
 • В2 – Разбирате основното съдържание дори на по-сложни текстове по общи или абстрактни теми. Може да комуникирате без стрес с носител на езика, изразявате се ясно по по-широк кръг от теми и сте способни да обясните и аргументирате позицията си. Може да се включите и в специализирана дискусия свързана с вашето поле на работа или интереси. 

Еxpérimenté – Напреднал

 • С1 – Разбирате отлично широк кръг от теми и не се затруднявате дори от сложни по структура изречения. Говорите спонтанно и свободно и използвате езика ефективно и гъвкаво в социалния, професионалния или академичния живот. Имате добре структуриран начин на изразяване като използвате за това всички инструменти на езика, както в говоримата, така и в писмената реч.
 • С2 – Нямате проблем с разбирането и собственото си изразяване по всякакви теми. Умеете да използвате езика като структурирате изказванията си точно, последователно, гъвкаво и аргументирано. Може точно да различавате фини нюанси на смисъла в разговори по всякакви теми. 

Защо имената са важни

Ако френският е вашата цел е добре да познавате тези имена, защото това ще ви помогне да се ориентирате по-добре в обявите за работа, например. Там много често изискваното ниво е именувано точно по този начин. Това от една страна ви дава свободата да кандидатствате, дори езикът ви да се колебае между две съседни нива, които са под общо име. От друга страна, може да бъде подвеждащо, особено в началните А1 и А2, например за позиции, в които съвсем началните знания от А1 няма да са достатъчни, за да се справите със задачите. 

Как можем да подобрим нивото на владеене

Посветили сме много статии в блога ни, на различните техники, с които може да подобрите езика си. Затова тук няма да ги повтаряме, но ще насочим вниманието ви към някой важни неща, от които зависи успехът ви, независимо от конкретните действия, които ще предприемете:

 

 1. Определете целта точно
  Не е все едно и също дали искате от А1 да подобрите френския си до ниво В1 или до ниво С1. Най-малко ще ви отнеме различно време, за да постигнете крайната цел. Ако езикът ви трябва за работа, фокусирайте се върху ниво, владеенето на което ще се счита за приемливо. Междувременно се постарайте да усвоявате и съпътстващата терминология или така наречения “работен език” в сферата, която ви интересува. Тоест, не разпилявайте усилия в достигане на академично ниво, пропускайки да усвоите базовата бизнес комуникация, например.
 2. Разделете пътя на етапи
  Често крайната цел е доста далечна и неясна. Затова и не си даваме ясна сметка за предизвикателствата, пред които пътя за постигането й ще ни изправи. Това е и една от най-честите причини да се отказваме. Разделянето на етапи, ще ви даде доста по-реални параметри за времето, което всяка стъпка ще ви отнеме. Това ще ви спести стреса от усещането, че не напредвате достатъчно.
 3. Работете с преподавател
  Днес изглежда лесно и примамливо, просто да се възползвате от безплатните ресурси в интернет и да научите езика сами. Разбира се, това не е невъзможно. Особено ако искате да знаете само няколко прости реплики, с които да впечатлите или поласкаете сервитьорите, докато пиете кафе в париж, например. Ако имате достатъчно опит, време и воля, може да достигнете и до добро средно ниво, напълно самостоятелно. Но дори перфектно да усвоите граматиката и лексиката, акцентите и мелодиката на езика, не е изключено да се сблъскате с трудности. Работата с преподавател е изключително важна, дори за хора владеещи високи нива на езика. Систематизираното поднасяне на информацията ще ви помогне не просто да учите и надграждате, но и да съумявате да използвате това в правилния контекст и ситуация. Така ще може да упражнявате наученото и да го превърнете в рутина. Часовете с преподавател, в група или индивидуално, ще ви гарантират, че се движите по утвърдена система, без опция да запаметите нещо погрешно, заради използването на неточен източник.