Науката за усвояването на езици и техниките на обучение

nauka-za-usvoqvaneto-na-ezici-i-tehnikite-na-obuchenie-img

Комуникацията е от ключово значение в ежедневието ни, защото чрез нея се свързваме с другите, изразяваме мислите си и откриваме нови хоризонти. Овладяването на чужди езици увеличава шанса за успех в кариерата и личния бизнес, помага за по-лесната адаптация и справянето при пътуване в друга държава и т.н.

Едновременно с това то е доказано полезно за психиката, тренира мозъка и ни зарежда с позитивни емоции от постигнатите успехи. Една от съвременните науки – невролингвистика, изучава механизмите, свързани с използването на езика, като си служи с интердисциплинарен подход. Във фокуса ѝ попадат области от науките езикознание, неврология, психология, невробиология, когнитивна наука и др.

Обобщавайки резултатите от своите проучвания, изследователите достигат до различни изводи, свързани с протичането на важни мозъчни процеси при изучаването на чужд език.

Разбиране на ролята на мозъка в изучаването на езици

Преди повече от 100 г. е установено, че за да си служим с езика, голяма роля играят зоните, разположени в лявото полукълбо на черепната кухина. Но в последните няколко десетилетия невролозите откриват, че това не е точно така и че според смисъла на думите е и тяхната връзка с различни части на мозъка.

Доказано е още, че при билингвизъм пътищата за двата езика не са различни – който и език да бъде използван, те остават активни. При използване на единия, другият се потиска несъзнателно, за да могат невроните да обработят необходимия за ситуацията речников запас.

Известно е също, че дори да не говорим дълго даден език, в мозъка се запазват „следите“ от него. Това може да помогне на хора с нарушени функции на моторните неврони или в състояние на псевдокома.

Когато се изучават чужди езици, мозъкът се мобилизира да кодира информация. С увеличаване на броя на изучаваните езици умът ни реагира все по-резултатно при обработката на натрупаните данни по време на обучението. Усилията на учените са насочени към разкриване на това как е изградена невронната мрежа, за да съумеем да я активираме и ускорим самия процес на учене.

Интересно е направеното преди години проучване в университета във Вашингтон, което доказва, че в структурата на мозъка има гени, влияещи на способността за изучаване на чужди езици. Няма как да знаем дали притежаваме такава вродена способност, но е факт, че при много хора се среща многоезичност, т.е. те умеят да говорят на 3 или повече езика с лекота.

С използване на подходящи образователни подходи, на класически или по-иновативни методи за учене на езици успешно могат да се усвоят не един, а няколко чужди езика.

Ефективни методи за усвояване на езика, базирани на научни изследвания

По въпроса има ли метод, който да бъде най-подходящ за учене на чужд език, от години се водят дебати и се търсят конкретни отговори. Истината е, че няма универсален метод, който да е еднакво приложим при хора на различна възраст, в различна среда и с достъп до различна материална база. Всеки подход има плюсове и минуси, затова добрите школи подбират индивидуални техники, които да отговорят на познанията, мотивацията, личния опит и крайните цели на конкретния човек.

За класически се смята методът, разчитащ на усвояването на граматически правила и заучаване на превода. Сред съвременните ефективни стратегии за учене са такива като:

  • директен метод, насочен към разбиране на смисъла на дума или израз без директен превод;
  • аудио-визуален метод, акцентиращ върху готови модели от разговорната реч;
  • комуникативен подход, поставящ ползването на езика и ученето му на едно ниво;
  • еклектичен метод, използващ техники и подходи съобразно целите и нуждите на обучавания.

Според едно психологическо проучване почти всеки втори човек, макар че иска да научи чужд език, подхожда с предубеждението, че това е много трудно и няма да се справи. Вярно е, че процесът не е бърз и лесен, но успехът е напълно постижим от всеки. Относно изучаването на езици, съществуват и редица други заблуди.

Развенчаване на митовете за изучаването на езици

За да не попаднете сред хората, които стават жертва на митове относно предстоящото ви езиково обучение по чужд език, трябва да се научите да ги разпознавате. Ето една малка част от тях:

Мит №1: „Най-бързо се учи език, ако се живее в страна, в която той се говори”

Това не е вярно, защото много хора, живеещи с години в чужда страна, не успяват да говорят на местния език. Достатъчно интензивната комуникация и упражнения с обучаващия ще дадат много по-добър и академично издържан резултат.

Мит №2: „Език може да се научи със самоучител”

Подготвяйки се сами, съществува риск да придобиете грешни знания, особено при произношението. Важно е да работите с учител, който да ви насочва, помага и дори мотивира.

Мит №3: „Не могат да се учат два езика едновременно”

Напълно е възможно да учите два езика едновременно, като например посещавате курс по единия 2-3 пъти седмично, а по другия – 1-2 пъти. Човешкият мозък е способен да сортира информацията изключително добре, за да я запазва и използва в правилния момент.

Мит №4: „Качествено се научава език само с учител, на когото този език е роден”

Всъщност методът на обучение, подходът и опитът са важни, а не самият учител като личност. Ако на чуждоговорящия учител му липсват нужните методологични познания, търпение и маниер на преподаване, резултатите и вашето изживяване ще бъдат крайно незадоволителни.

Мит №5: „Чужд език се научава по-лесно със слушане”

Слушането е важно, но е факт, че най-бързо и лесно се усвоява език, когато се говори и пише на него. Визуалната и слухова памет, комбинирана с мускулната памет (от изписване и изговаряне на думите) ангажират много повече сетива и внимание от мозъка.

Ако игнорирате тези и други митове относно изучаването на чужди езици, с помощта на опитен учител и старание от ваша страна усвояването на който и да било език ще бъде приятно и лесно.

Стратегии за ускоряване процеса на учене на езици

Чудесен подход за по-бързото и спокойно усвояване на нови знания в сферата е да се използват когнитивните връзки между памет и езици. Тренирането на слуховата памет помага за лесното запомняне и възпроизвеждане на думи и фрази, асоциативната разчита на осмислянето на връзките между отделните елементи и т.н.

В течение на обучението ще ви помогнат и стратегии като:

  • водене на продължителни разговори с хора, владеещи добре езика;
  • гледане на филми, видеа и слушане на музика на чуждия език;
  • смяна на езика на компютъра и телефона;
  • четене на текстове на чуждия език и др.

Психолингвистични аспекти на многоезичието

Основните въпроси, които разглежда психолингвистиката, са свързани с овладяването и използването на даден език, съотнесено с физиологичните и психически особености на участниците в комуникацията. Това е и причината в методиката на чуждоезиковите курсове за деца, ученици и възрастни да има съществени разлики. Специфичната насоченост не е само към типа възрастова група, но и според интересите на участниците и други индивидуални фактори.

Предлаганите нива на обучение и програми в Езикова школа Omega дават възможност както на деца, така и на възрастни да усвоят най-използваните езици. Опитните преподаватели перфектно познават системите на обучение, предлагайки ви най-съвременните методи за подобряване на комуникативните способности.

Научете повече за различните форми на обучение на Omegals.bg и заявете начина, по който искате да организираме вашите уроци.

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg