Научи 8 интересни думи на английски

Впечатлявай с изказа си! Научи 8 интересни думи на английски език!

Обичате, когато можете да изразите това, което чувствате, нали? Особено когато усещането е особено и специфично и изисква пояснение, което е по-подробно от: „странно е”, „много е добре ” и т.н. Понякога някои възприятия дори нямат точна дума в езика ни, но затова пък можете да ги откриете в чуждите езици. А най-прекрасната комбинация е, когато думите са и с мелодично звучене! Точно такива са следващите 8  красиви думи на английски език, с които речникът ви ще е по-богат, ще се изразявате по-точно и ще правите добро впечатление:

Aquiver – [акуивър]

Влюбвали ли сте се някога? Тогава знаете трептящото чувство, което изпитвате когато видите обекта на любовта ви. В английския език усещането си има наименование и то е: aquiver. Означава „потрепвам ” и не винаги е свързано с любовта, но все пак е красив начин е да се изразим така, нали? Eто и пример в изречение:

Tom was all aquiver with excitement because of the good news.

Том целият тръпнеше от вълнение заради добрите новини.

Mellifluous – [мелифлуъс]

Била ли ви е някоя песен особено приятна и сладка за ухото? Наслаждавате ли се на мелодията по радиото или на някой концерт, можете смело да възкликнете:

I enjoy this mellifluous sound of the radio!

Наслаждавам се на мелодичния звук от радиото!

Но не се заблуждавайте, че значението се ограничава само до музика. Думата можете да използвате за всеки източник на звук, стига да ви въздейства благоприятно – нечий глас например.

Ineffable – [инефъбъл]

Няма как да не сте чувствали толкова силна емоция, че не ви стигат думи да я опишете! Е, англоговорящите намират такава и тя е: “ineffable”. Най-директният й превод е „неизказан”, но в оригинал прилагателното е наситено с много повече позитивно значение. Разгледайте примера, за да добиете по-точна представа:

Your surprise brought me ineffable joy!

Изненадата ти ми донесе неописуема радост!

Hiraeth – [хирейт]

Тази така красива дума има сложен смисъл зад гърба си. Съществителното изразява носталгия по дом, където не можете да се върнете повече или никога не сте имали. В допълнение към интересното значение, споделяме, че думата е с уелски корен и няма директен превод на английски език (ако се объркахте: уелският се води отделен език  от английския език). А сега ви предоставяме думата в изречение:

Once I stepped on the foreigners land my hireath appeared.

Веднага щом стъпих на чуждата земя ме обзе носталгия по дома.

Nefarious – [нефериос]

Иронично, но зад така благозвучната дума стои наименованието на нещо дяволито. Прилагателното окачествява някоя подла, греховна постъпка. Готови ли сте да я използвате? Онагледяваме ви я в следното изречение:

The government was spotted at doing nefarious activities.

Правителството беше хванато в правенето на подли дейности.

Serendipity – [серендипити]

Бяхте ли чували тази така интересна дума? Колкото и мелодична да е, толкова и любопитно значение крие зад себе си.  Пазете думичката за моментите, когато откривате интересни или ценни неща, особено по случайност, защото тя носи наименованието за тях! Погледнете примера за повече яснота:

The streets are places of serendipity where you could meet people, discover shops and so much more!

Улиците са места на ознаването на интересни неща, където можеш да срещнеш хора, да откриеш магазини и толкова още неща!

Limerence – [лимеренс]

Моментът, когато сте толкова влюбени в някого, че надминава нормалното влечение – това е limerence. Съществително граничи с обсебване, от което не можете да се оттърсите и силните емоции могат да имат пагубно въздействие върху вас.

I have been in limerence so I understand how you feel right now.

Бил съм толкова влюбен, затова разбирам как се чувстваш в момента.

Petrichor – [петрикър]

Няма как да не сте усещали приятното ухание след като дъждът е паднал върху засушената земя! Ето, че и това си има своето наименование в английския език! Следващият път, когато завали и помиришете свежестта от дъжда, можете спокойно да се изразите:

I love the petrichor, the pleasant smell that occurs with the first rain after a dry period!

Обичам това специфично ухание, приятната миризма, която се появява с първия дъжд след дългия сух период.

Ето, че вече сте заредени със списък от нови и красиви думи в английския си речник! Време е да ги приложите в разговорната си реч и да впечатлите околните с тях! Научете как да го постигнете най-ефективно.

 

Прочетете още:

Впечатлявай с изказа си! Още 7 красиви думи на английски език

9 трика как да научим по-лесно английски език

Как да подобрим своя разговорен английски?

Как да не забравим английския език: няколко трика

Как да учим думи на английски лесно и забавно?

 

 

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg