Наречията във Френския език

Наречията във Френския език — изображение

Не е нужно човек да е добре запознат с граматиката, за да се ориентира бързо коя дума е глагол, коя съществително и коя прилагателно. Когато обаче се наложи да посочим кое е наречието в изречението, вероятно повечето от нас ще се объркат или поне ще се замислят преди да отговорят. И все пак всички ние използваме наречия постоянно при това съвсем правилно. Защо наречията ни затрудняват и как да се научим да ги разпознаваме и използваме на френски, ще отговорим днес. 

Какво е наречие

Най-честата грешка е да бъдат объркани с прилагателни. Но за разлика от тях те поясняват не обект или субект на действието, а начина, мястото, времето или условията при които се извършва действието. Най-важната им характеристика е, че за разлика от прилагателните те са неизменяеми части на речта, тоест не се съгласуват по род и число. Или в обобщение – това са неизменяеми думи, които назовават обстоятелствата при които се извършва действието. Ето и един пример:

 1. Прилагателно – пояснява съществителното и се съгласува с него по род и число
  Лора е весела. – Laura est joyeuse.
  Пол е весел.  –  Paul est joyeux
 2. Наречие – пояснява глагола откъм начин на вършене на действието и не се изменя по форма.
  Лора работи весело. – Laura travaille joyeusement.
  Пол работи весело. – Paul travaille joyeusement.

Образуване на наречия

 • Правилни – образуват се чрез добавяне на -ment към формата за женски род на съответното прилагателно, например:
  courageuse  – courageusement
  claire – clairement
  gaie  – gaiement
  При прилагателни завършващи на -ent и -ant – образуват се съответно с наставките -emment и -ament, например:
  prudent -prudemment
  impatient – impatiemment
  brillant – brillamment
  savant – savamment

 

 • Неправилни форми – тук случаите са доста разнообразни и е трудно да се въведе категоризация. За да онагледим обаче ще дадем няколко примера за такива наречия:
  Bien, comme, mal, volontiers, haut, clair, bon, fort

Тук може би ще ви направи впечатление фактът, че някои от цитираните по-горе наречия всъщност са прилагателни. И това е съвсем вярно, защото във френския има много прилагателни, които могат да функционират и като наречия. За да научите повече за това как да ги разпознавате и за какви уловки в употребата им трябва да внимавате, се запишете на курс в Езикова школа “Омега”.

Видове френски наречия

Както и на български видовете наречия са много, защото има много и различни обстоятелства при което се извършва дадено действие. Ето някои от най-употребяваните категории. 

 1. Наречия за място (adverbes de lieu) – отговарят на въпросът “Къде”: à côté, à droite, à gauche, derrière, devant, en bas, en face, ici, là, là-bas, loin, nulle part, partout, près, tout droit.
 2. Наречия за време (adverbes de temps ou locution adverbiale) – отговарят на въпросът “Кога”: aujourd’hui, après, autrefois, avant, bientôt, déjà, demain, encore, enfin, en même temps, hier, jamais, maintenant, parfois, puis, rarement, souvent, tard, toujours, tôt, tout à coup, tout de suite.
 3. Наречия за начина на действие (adverbes de manière) – отговарят на въпросът “Как”: bien, calmement, debout, d’habitude, doucement, ensemble, fort, gentiment, mal, mieux, plutôt, surtout, vite.
 4. Наречия за количество и степен (adverbes de quantité et de dégrée) – отговарят на въпросът “Колко”: assez, aussi, autant, beaucoup, davantage, encore, environ, moins, peu, plus, presque, seulement, tant, tellement, tout, très, trop, un peu.
 5. Наречия на утвърждаване (adverbes d’affirmation): certainement, certes, oui, peut-être, précisément, probablement, sans doute, volontiers, vraiment.

Както вече казахме действието може да бъде пояснявано по различни признаци, за това и наречията са много и различни видове. За да разберете кои са другите видове, къде е мястото на наречието в изречението и още много полезни съвети за него, ще трябва да запознаете по-отблизо с френската граматика. А за това може да разчитате изцяло на преподавателите на Езикова школа “Омега”.

© 2024 Всички права запазени | Езикова школа Омега

Изработено от Advento.bg