Търсене
Close this search box.

Може ли глаголът „see“ да се използва в „Present Continuous“

Може ли глаголът "see" да се използва в "Present Continuous" - изображение

Като цяло Продължителните времена в английския се употребяват най-вече с глаголи, които изразяват движение. Present Continuous не прави изключение, затова за глаголи, които изразяват по-скоро възприятия, а не действия използваме Present Simple или Present Perfect Tense. Такива са, например:

 • be – съм; 
 • see – виждам; 
 • hear – чувам; 
 • imagine – представям си; 
 • believe – вярвам;
 • want – искам; 
 • look – изглеждам; 
 • cost – струва; 
 • think – мисля;
 • miss – пропускам и други.

Present Continuous Tense или Сегашно продължително време е доста широко употребявано в английския език. Това се дължи на факта, че чрез него се изразяват няколко типа действия:

 1. Действие, което се случва в момента на говоренето;
  She is writing a letter /right now/. -Тя пише писмо /в момента/.
 2. Обичайно повтарящо се действие – в тези изречения обикновено се използват наречия като „always“ и „constantly“;
  She is always asking silly/stupid questions. – Тя винаги задава глупави въпроси.
 3. За действия, които са планирани да бъдат извършени в близко бъдеще – tomorrow; next month. 

Думи с няколко значения в английския език

Разбира се, че както навсякъде и в него има думи с повече от едно значение. Но в английския една и съща дума може дори да бъде различна част от речта в зависимост от употребата й като едновременно има по няколко значения.
Нека вземем за пример думата – LOOK:

 1. Като съществително тя може да означава – вид, поглед, изглед, изражение;
 2. Като глагол -гледам, изглеждам, поглеждам.

Употреба на “see” в Present Continuous

За разлика от горния пример “see” е само глагол като част на речта. Но пък вече го видяхме като пример за глагол изразяващ по-скоро състояние, а не действие. Бърза справка с всеки речник обаче ще ви увери, че той има доста значения. Затова е важно да ги познавате и да си давате сметка, в кое вие искате да го използвате, за да определите правилното време на употребата му. 

 1. В значение на виждам, разбирам използвайте  Present Simple или Present Perfect Tense;
  I see the difference between them every day.

 2. В значение на гледам, срещам – Present Continuous.

I’m seeing him tomorrow.

Горните примери бяха само бърза илюстрация на част от богатството и разнообразието на английския език. Но искате да научите повече за времената и за значенията на глаголите и тяхната употреба, ще са ви нужни по-задълбочени знания. Не отлагайте започването на курс по английски повече! Езикова школа “Омега” има отлични предложения за онлайн групово или индивидуално обучение. Изберете най-удобната за вас форма на обучение и се забавлявайте докато попълвате и упражнявате знанията си. 

Изпратете бързо запитване