Разговорни курсове по немски език

Всички разговорни програми са изработени от нашите професионални методолози и са изцяло съобразени с нуждите на курсистите. Целта им е усвоените в предишни нива граматика и лексика да бъдат прилагани на практика в ежедневна и делова обстановка. Разговорните курсове по немски се предлагат само в индивидуална форма на обучение. Учебните ни зали за присъственото обучение се намират в центъра на град София. За курсисти от страната предлагаме онлайн обучение.

Подходящ ли е курсът за вашето ниво и цели?

Разговорният курс е подходящ за вас, когато искате да:

  • поддържате вече достигнато ниво;
  • преодолеете езикова бариера;
  • усъвършенствате говорните си умения;
  • преодолеете притеснението си от общуване на чуждия език;
  • общувате свободно и в същото време да разширявате запаса от думи, необходими в разнородни ситуации;
  • разговаряте спокойно по теми, които са важни за вашите цели и нужди;
  • сте наясно със спецификите на различните ситуации и форми на общуване.

Заяви безплатна предварителна консултация!

Можете лесно да проверите нивото си с безплатен тест в езикова школа „Омега“ или като събеседвате с нашия методолог.​

Разговорните курсове по немски се предлагат само в индивидуална форма на обучение