ТРКИ – подготовка за изпит

ЗА ИЗПИТА

За него могат да кандидатстват ученици, сруденти, учители в средни училища, колежи и университети, служители в държавната администрация или частни фирми. Накратко всички, които искат да удостоверят нивото си на владеене на руски език с международно признат сертификат.
Изпитите се организират от катедрата по руски език към Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Разновидности

ТБУ – базово ниво

Включва елементарни познания по езика – лексика, граматика, четене, слушане, разбиране и ежедневна комуникация.

ТРКИ-1 – първо сертификационно ниво

Включва …

ТРКИ-2 – второ сертификационно ниво

Включва …

ТРКИ-3 – трето сертификационно ниво

Включва …

ТРКИ-4 – четвърто сертификационно ниво

Включва …

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!