ТРКИ – подготовка за изпит

ЗА ИЗПИТА

За него могат да кандидатстват ученици, сруденти, учители в средни училища, колежи и университети, служители в държавната администрация или частни фирми. Накратко всички, които искат да удостоверят нивото си на владеене на руски език с международно признат сертификат.
Изпитите се организират от катедрата по руски език към Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Разновидности

TБУ – бaзoвo 

Владеенето на това ниво на руски език, ще ви осигури покриването на елементарни комуникативни потребности в общуването с носителите на езика. Ще може да участвате в несложни ежедневни разговори като боравите с ограничени езикови средства. 

 

TPKИ-1 – пъpвo 

Отговаря на В1 по Европейска езикова рамка. Bĸлючвa основни пoзнaния пo – лeĸcиĸa, гpaмaтиĸa, чeтeнe, cлyшaнe, paзбиpaнe. този сертификат ще удостовери, че можете спокойно да участвате в eжeднeвнa ĸoмyниĸaция, където не се изисква употребата на сложни конструкции и специализирана лексика.
Сертификатът ще ви послужи за постъпване във висшите училища на Руската федерация.

 

TPKИ-2 – втopo 

Отговаря на В2 по Европейска езикова рамка. Ако владеете езика на това ниво ще  можете да общувате на руски във всички сфери на живота и да работите като специалист в своята област, употребявайки езика. Това обаче не важи за  професиите филолог, преводач, редактор и журналист.
Без този сертификат няма да можете да се дипломирате като бакалавър или магистър по изброените по-горе специалности.TPKИ-3 – тpeтo 

Отговаря на С1 по Европейска езикова рамка. Това е нивото на специалистите, които не просто владеят езика добре, но и имат право да работят с него на професионално ниво в руско-езична среда, например: филолог, преводач, редактор, журналист, мениджър.
Сертификатът ще ви е нужен не само за да се дипломирате, но и за да придобиете право на преподаване на руски език като чужд.TPKИ-4 – чeтвъpтo 

Отговаря на С2 по Европейска езикова рамка. Най-високото ниво, което потвърждава високата степен на владеене на руски език близка до нивото на носител на езика.
Сертификатът е задължително условие, за да получите диплом за магистър филолог. Той ще ви даде право на всички видове преподавателска и научноизследователска дейност в сферата на руския език.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!