CELI – подготовка за изпит

ЗА ИЗПИТА

Най-популярният италиански езиков сертификат. Признат е от Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Италия, както и от всички италиански образователни институции и удостоверява навсякъде, където е необходимо, ниво на владеене на италианския език.

Съдържа пет нива, от CELI 1  до CELI 5. Сертификатните нива CELI 4 и CELI 5  покриват изискванията на всеки италиански университет.

Разновидности

Сертификат (CELI 1) = A2         
При изпита  CELI 1 се определят  познанията, отговарящи на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Кандидатите трябва да могат да боравят с кратки и елементарни изрази от ежедневна употреба. Изпитът съдържа четири елемента: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене.

Сертификат (CELI 2) =B1  
При изпита CELI 2   кандидатите трябва да комуникират много по-свободно и да ползват лексика и структура на изреченията от по-високо ниво.Изпитът  се състои от четирите елемента, използвани в CELI 1, но подбрани със съответна сложност за нивото.

Сертификат (CELI 3)= B2    
При изпита CELI 3 се определя нивото на владеене на средно напредналите. Кандидатите трябва  да могат да възпроизвеждат, разбират и боравят с богата лексика в разнообразни теми от живота и ежедневието. Изпитът  се състои от пет елемента. Към познатите до момента от CELI 1 и CELI 2 със съответна по-голяма сложност се добавя и петият елемент:  езикова компетентност.

В България изпитите за получаване на сертификат CELI се провеждат единствено в Италианския културен институт

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!