DELE – подготовка за изпит

ЗА ИЗПИТА
Дипломите са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издават се от Министерството на образованието и професионалната квалификация на Испания. Валидността му е неограничена – тоест веднъж придобит важи цял живот. Можете да кандидатствате и да придобиете DELE след всяко ниво от А1 до С2.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!