Сертификатен курс за CAE – Advanced

CAE – Advanced

Удостоверява владеене на английски на ниво С1 по обща европейска езикова рамка. За да го получите, трябва да изкарате на изпита от 180 до 199 точки. Общата продължителност е 4 часа, а компонентите са следните: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Всеки от тях се полага за определено време. Успешното явяване на изпита означава, че получавате пожизнен сертификат за владеене на езика. CAE е широко разпространен и се изисква от много висши учебни заведения. Работодатели на и извън Острова също го изискват от чуждестранните си служители.

Свържете се с нас!

Езикова школа „Омега“ предлага индивидуална подготовка за желаещите да се явят на изпит за сертификат. Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация, за да научите повече за изпита подготвителните ни курсове!