ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Немски език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по немски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Групово обучение

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2 , B1 , B2 по система на обучение Berliner Platz Neu или Menschen.
Обучението в групи се провежда през седмицата в дните понеделник и сряда или вторник и четвъртък сутрин от 9 – 12 ч., следобед от 15 – 18ч. и вечер от 18 – 21ч. Събота и неделя обучението е сутрин от 10 – 14ч. или следобед от 14 – 18ч. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Обучението по немски език в Езиковa Школа „Омега“ се провежда в групи и индивидуално.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение езиковa школа „Омега“ предлага три пакета от учебни часове с различна големина /един учебен час е 40 минути/:

 • 20 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 2 месеца
 • 40 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 4 месеца
 • 80 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 6 месеца

Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записване. Ученикът избира сам часовете за посещение и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“:

 • от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа
 • събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа

Индивидуалното обучение по немски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Защо немски език?

 • Голяма част от фирмите и корпорациите е Европа използват немски език в своята комуникация.
 • Независим и силно изразен, немският език е с уникална културна идентичност, даваща му звучене което не може да се сбърка.
 • Немската литература и музика са прекрасни. Но за да достигне до тях, човек трябва да знае езика, а научаването на немски ще ви покаже непреводими бисери в огърлицата на езика, литературно и музикално творчество.

Немският език е език от западната група на германските езици. Той е официален език в Германия, Австрия и един от официалните езици в Швейцария и Люксембург. Основите на общоприетия книжовен немски език е поставена от Мартин Лутер.
За някои хора той е рязък и отсечен, но немският език звучи по свой, уникален, особено красив начин. Труднодостъпен и със сравнително сложна граматика, този език ще ви очарова все повече с навлизането в тайните му. Той е в основата на централно европейските езици, включително английски и френски.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Виж повече за различните форми на обучение по-горе.

Школа „Омега“ предлага различни учебни програми по немски език:

Berliner Platz neu

Berliner Platz NEU” е учебна система по немски език в четири части за начинаещи, одобрена от МОМН със Заповед РД№09-240/06.03.2012 г., като е напълно съответстваща на нивата от Общоевропейската езикова рамка от А1 до B2.
Системата е пригодена за абсолютно начинаещи и предлага интензивна подготовка, свързана с ежедневни ситуации в немскоговорящи страни. Това е най-новата и бързо налагаща се система за обучение по немски език. Разработена е по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Тя засяга както ежедневни, така и делови теми, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.
Всеки учебник се състои от 12 урока, които имат граматична и лексикална част, както и тетрадка с упражнения за затвърждаване на наученото. Това, което отличава системата от останалите е плавното и постепенно навлизане в езика и неговите особености, като не се забравя да се обърне внимание и на някои специфики за всяка немскозична страна. На всеки три урока има допълнителен тест, с цел да се проверят и затвърдят придобитите знания и умения.

Учебник по немски език Berliner Platz 1 NEU

Въвежда в основите на езика, задава правилата за четене и позволява на учащите се да дават основна информация за себе си, да се чувстват сигурни в ежедневни ситуации като темите, които са застъпени са представяне, здравословно и физическо състояние, пазаруване, семейни отношения, жилище и помещения в жилището, ориентиране в непознат град, здраве и части на тялото, трудови отношения, резервация на пътуване и отпуск. Обхванатият граматически материал е три от четирите падежа, лични местоимения, спрежение на глаголите, модални глаголи, словоред в немското изречение и две от миналите времена, както и повелително наклонение.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 2 NEU

Като надгражда лексикално и граматично над взетия в предишния учебник материал, в рамките на А2 нивото според Европейската езикова рамка познанията се обогатяват граматично с допълнителни тънкости, свързани с употребата на винителен и дателен падеж, със склонението на прилагателните, със запознаването с някои от съюзите и структурата на подчиненото изречение, както и с бъдеще време. Допълнително акцент се поставя на словообразуването и синтаксиса. Темите, които се разглеждат насочват вниманието на учащия към проблемите на ежедневието като търсене на ново жилище, съвместно съжителство, мобилност в града, празници, облекло, кандидатстване за работа, медии, политика, управление на свободното време.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 3 NEU

С поставянето на началото на следващия етап от европейската езикова рамка и овладяването на чуждия език и неговите особености първата част от B ниво се нагърбва с амбициозната задача да затвърди наученото в ниво А и да дообогати и допълни знанията като продължава да се задълбочава в сферата на подчинените изречения, на съюзите от две части, добавя се последният четвърти падеж, както и последното минало време, а също се набляга и на условно наклонение, продължава и надграждането, свързано с бъдеще време. По отношение на лексиката застъпени са теми като възрастови различия, различия между половете, обслужване на клиенти, посещения на ресторант и хранене, история, заболявания, посещаване на болница, пазаруване, околна среда и професионални отношения.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Учебник по немски език Berliner Platz 4 NEU

Поставя се края на ниво B2 и се отваря възможността учащите се да се подготвят за успешно полагане на изпитите за сертификати “Start Deutsch” и “Zertifikat Deutsch“. По отношение на граматиката са застъпени условното наклонение в минало време, страдателния залог, инфинитивната конструкция, делимите и неделими глаголи, както и предаването на непряка реч. Що се касае до лексикалните теми, терминология се натрупва по отношение на връзките със заобикалящия ни свят, търсенето на своята личност и положение, възможностите за обитаване на жилище и преместване, както и служебната кореспонденция, боравенето с душевните, телесни ограничения, с новата техника и упътвания, възможностите за допълнителна квалификация, глобализацията и явления като социалните медии.

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват с 20%.

Курсове за сертификат DSD

Материали за подготовка за изпита DSD II B2/C1

Новите материали за подготовка за изпита DSD II B2/C1 включват тетрадка с упражнения и тетрадка с тестове с изчерпателни насоки за подготовка за изпитите, допълнени от отговори.
Тетрадката с упражнения се фокусира върху упражняването на лексика, необходима за изпита. Учащите се запознават с всички видове задачи от изпита и получават информация как успешно да се справят с него.
Тетрадката с тестове предлага 3 пълни теста, подготвя стъпка по стъпка за устния изпит, осигурява съвети за различни техники на презентиране и информация за оценяването.

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.
В езикова школа „Oмега“ се провеждат курсове за сертификат DSD както и курсове по системата Berliner Platz. Това е най-новата и бързо налагаща се система за обучение по немски език. Разработена е по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Тя засяга както ежедневни, така и делови теми, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

Груповото обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2 , B1 , B2 по система на обучение Berliner Platz Neu. Обучението за нивата А1, А2 и В1 е с продължителност 100 учебни часа (по 40 минутни), а за нивата В2 е с продължителност 110 учебни часа. Групите са от максимум 10/12 души.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

НАЧАЛНИ ДАТИ (групи):
 1. понеделник и сряда  /18 – 21 часа/  19.09.2018 г.
 2. вторник и четвъртък  /09 – 12 часа/ 27.09.2018 г.
 1. понеделник и сряда /18 – 21 часа/ 26.09.2018 г.
 2. вторник и четвъртък /18 – 21 часа/
 3. събота и неделя /10 – 13 часа/
 1. понеделник и сряда /18 – 21 часа/
 2. вторник и четвъртък /15 – 18 часа/

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуално обучение по немски език ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение по немски език се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1, A2, B1, B2 и C1, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.