ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Български език
Курсове за възрастни:

Курсове за деца:

Курсове за фирми:

Обучението по български език за чужденци в Езиковa Школа „Омега“ се провежда индивидуално и онлайн.

Индивидуално обучение

При индивидуално обучение по български език „Омега” предлага пакет от 40 уч. ч., чиято максимална продължителност може да е 4 месеца.

Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записване. Ученикът избира сам часовете и дните, в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“:

  • от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа
  • събота и неделя от 10:00 до 18:00 часа

Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Обадете  се за актуални цени.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Защо български език?

  • Всеки чужденец, който живее в България или временно пребивава тук има нужда да комуникира свободно и да може да се изразява.
  • Познанията по български език са в помощ на всеки, който иска да учи, работи или живее в България и да се чувства спокоен, че може да изкаже с думи своите мисли.

Предварителната консултация в езикова школа „Омега“

Български език може да изучавате през английски, френски и италиански. В зависимост от вашата нужда от езика и нивото ви на владеене на български, ние ще определим най-подходящата за вас система.

Програми

Учебник по български език - 1 ниво
Учебник по български език - ниво 2А
Учебник по български език - ниво 2Б

Умения. Учебникът е със засилена комуникативна насоченост. Застъпени са основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.
Упражнения. Към всеки граматичен въпрос, който се поставя в уроците има различни упражнения, например упражнение за попълване, което по своя характер е монологично разказване на диалогичния урок и подготвя обучаваните за работа с текстове за попълване. Разнообразието на типовете упражнения контролира не само овладяването на материала, но и знанията на морфологично и синтактично равнище.
Граматика. Включено е минало свършено време, което е основно време в разказ, без да е разработено изцяло, както и минало неопределено време, поради неговата висока честотност на употреба в разговорната реч. Изданието завършва с българо-английски учебен речник.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЗА ПРОГРАМИТЕ

Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и възможността да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

Курсовете по български език в езикова школа Омега се провеждат по системата „Учете български език“ на три нива. Учебникът е със засилена комуникативна насоченост. Застъпени са основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НИВА, ЦЕНИ И НАЧАЛНИ ДАТИ

При индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 14:00 до 19:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 учебни часа (по 40 минути). Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) А1, A2, B1, B2, разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Повече информация можете да откриете на десктоп версията на сайта или да се свържете с нашия екип.