ЗАТВОРИ

ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Общ английски за възрастни

КУРСОВЕ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Езиковите курсове по общ английски език в езикова школа „Омега“ са разпределени в различни нива, съобразени с OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка) и се провеждат по програмата English File, която е сред най-предпочитаните за курсове по английски език.

НАЧАЛНИ ДАТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /A1-B2/

Ако посочените дати са удобни за вас, може да попълните формуляра, чрез бутона „Заяви курс“. Изпращането на вашите данни не ви записва автоматично, а само ни дава необходимата информация, за да ви предложим най-подходящия за вашите нужди курс. След обработване на заявката, ще се свържем с вас.

вторник и четвъртък / 09.00 – 12.00 ч. /

вторник и четвъртък / 15.00 – 18.00 ч.  /

понеделник и сряда / 18.10 – 21.00 ч. /

вторник и четвъртък / 18.10 – 21.00 ч.  / – 11.07.2019 г.

събота и неделя / 10.00 – 13.00 ч. /

понеделник и сряда / 09.00 – 12.00 ч. /- 15.05.2019г.

А2+ вторник и четвъртък / 15.00 – 18.00 ч. /- 09.05.2019г.

понеделник и сряда / 18.10 – 21.00 ч. /

вторник и четвъртък / 18.10 – 21.00 ч. /

събота и неделя / 11.00 – 14.00 ч. /

Разговорен след В1 вторник и четвъртък / 18.10 – 21.00 ч. / – 04.04.2019г.

вторник и четвъртък/ 18.10 – 21.00 ч. / – 09.05.2019г.

Разговорен курс след В1 / понеделник и сряда/ 18.10 – 21.00 ч. / –

вторник и четвъртък / 18.10 – 21.00 ч./

понеделник и четвъртък / 18.10 – 21.00 ч. /

* При групи по-малки от 6 (шест) ученика, часовете се намаляват. Виж подробности в Общи условия.

ЦЕНИ И ХОРАРИУМ

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Обучението по общ английски език в езиковa школа „Омега“ се провежда в групи до 10/12 души за нивата по OЕЕР (Oбща Европейска Езикова Рамка):

  • А1 (Elementary) – 100 уч.ч.
  • A2 (Pre-Intermediate) – 100 уч.ч.
  • B1 (Intermediate) – 100 уч.ч.
  • B2 (Upper-Intermediate) – 110 уч.ч.
  • C1 (Advanced) – 110 уч.ч.

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

Група млади хора, които с в клас/на курс и момиче вдига ръка.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ „ENGLISH FILE“

Третото издание на известната по цял свят система на Oxford English File цели да се проговори езика бързо и лесно дори на това основно ниво. Учебникът Elementary предлага множество практически ситуации, текстове на различна тематика и подбран контекст, в който по-лесно да се усвоят новите думи. Предвидени са и интерактивни упражнения за самоподготовка. Освен че обръща внимание на четирите основни компонента от владеенето на езика, учебникът набляга на фонетиката и правилното произношение.

Учебникът за второ ниво на English File следва основните приоритети на системата като акцентът е върху говорните умения. Упражненията, които съставят всеки модул, покриват разнообразни теми от социалната и други сфери на живот. Всеки урок надгражда основни знания и посредством слушане, четене, граматика, гради уменията за говорене. Системата предвижда регулярни тестове, които да отчитат пропуски в усвоявания материал.

Учебникът Intermediate на English File покрива всички изисквания по Европейска езикова рамка. Обучението включва интерактивни елементи и практически ситуации, разработени във видеа. Учебникът предлага различни епизоди – ситуации, в които „героите” попадат, така че курсистите да трупат необходимия опит, за да участват в разговор. Учебникът разширява речниковия запас и утвърждава средно ниво на граматика. Множеството допълнителни материали към уроците предлагат достатъчно упражнения за затвърждаване на материала.

Нивото В2 на системата English File предлага идеалния баланс между интересно и практическо съдържание, богата лексика и задълбочено изучаване на граматика. Тематиките са разнообразни, покриват различни сфери на интерес и подготвят за общуване в разнородни ситуации. Интерактивното обучение по системата позволява на курсистите сами да тестват знанията си или да упражнят трудни за тях елементи, като генерират различни типове задачи.

Системата English File в ниво Advanced акцентира на различни специфични ситуации при употребата на глаголните времена и форми. Курсистите развиват уменията си за писане и говорене в различни ситиации и се научават сами да разпознават често допускани грешки, както и да редактират собствен текст. Учебното съдържание е прецизно подбрано и съобразено с нуждите обучението.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ „NEW HEADWAY“

Учебник по английски език Headway - Elementary, Oxford University Press

Това, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за курсове по английски език, е поднасянето на информация чрез практични и добре подготвени уроци. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.

Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

В програмата на обучение Headway е заложено усвояване на ежедневни функционални, социални, ситуационни и идиоматични изрази, използвани в говоримия английски, които подготвят за реално общуване дори с хора, за които езикът е майчин.

Учебник по английски език Headway - Pre-Intermediate, Oxford University Press

Нови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за допълнително разширяване на знанията.

Програмата Headway осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми, определени от Общата европейска референтна рамка за езиците.
Всеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Материалът се затвърждава чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

Учебник по английски език Headway - Intermediate, Oxford University Press

Предвижда се за средно ниво на обучение по английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс в света. След успешно усвояване на нивото, без затруднения се четат текстове и се пише. Уроците са изградени по начин, позволяващ да  се усъвършенстват знанията по граматика, да се увеличи речникът с нови думи, да се усвои правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
С усвояването на нужните знания за средно ниво може да се общува без притеснения за изказа или правописа. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

Учебник по английски език Headway - Upper-Intermediate, Oxford University Press

В процеса на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, придобити до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози, използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които се развиват в процеса на обучение, са правилен изговор и интонация. С помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English се научават и се практикуват свободно готови изрази, използвани често в езика.

Програмата на обучение New Headway включва и участието в дискусии по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

Учебник по английски език Headway - Advanced, Oxford University Press

В учебния процес изцяло обновената система за обучение на напреднали залага на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, използване на интонацията и неофициални изрази от разговорния английски, с цел правилно изразяване и предаване на ясни послания.
Процесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които се усвояват различните акценти в английския език, както и методи за развитие на ораторските способности.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!