ЗАТВОРИ

ЗАЯВИ КУРС

Попълнете формуляра и наш администратор ще се свърже с Вас, за да обработи Вашето запитване. Очакваме Ви!Индивидуално обучение за възрастни

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ

Индивидуалната форма на обучение по английски език може да следва всяка една от програмите, които се предлагат в езикова школа „Омега“: общ английски език по програмата Headway, English File, интензивен разговорен курс, бизнес английски език и курс за сертификат.

ЦЕНИ И ХОРАРИУМ

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Младо момиче с очила записва в тетрадка, а на фон е британското знаме.

Ако желаете да получите допълнителна информация за провежданите в езикова школа „Омега“ курсове по английски език, свържете се с нас. За връзка, използвайте контактната карта.

Предимства на индивидуалното обучение по английски език

Индивидуалното обучение по английски език се провежда по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ):

 • А1 (Elementary)
 • A2 (Pre-Intermediate)
 • B1 (Intermediate)
 • B2 (Upper-Intermediate)
 • C1 ( Advanced )

Освен в горе посочените нива се предлагат и допълнителните варианти на обучение:

 • Разговорен английски
 • Бизнес английски
 • Подготовка за изпит за сертификат

Обучаващият се има възможност сам да избере системата, по която да се обучава и времето, в което да посещава курса – от понеделник до петък от 9 до 18 часа, и в събота и неделя от 10 до 18 часа. Предварителна консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това позволява да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели.

При индивидуално обучение езиковa школа „Омега“ предлага три пакета от учебни часове с различна големина /един учебен час е 40 минути/:

 • 20 уч. ч. – максималната продължителност може да е 2 месеца
 • 40 уч. ч. – максималната продължителност може да е 4 месеца
 • 80 уч. ч. – максималната продължителност може да е 6 месеца

ОБАДЕТЕ СЕ за актуални цени.

ЕЗИКОВА ШКОЛА „ОМЕГА“ ПРЕДЛАГА РАЗЛИЧНИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

English File – Общ английски

Третото издание на известната по цял свят система на Oxford English File цели да се проговори езика бързо и лесно дори на това основно ниво. Учебникът Elementary предлага множество практически ситуации, текстове на различна тематика и подбран контекст, в който по-лесно да се усвоят новите думи. Предвидени са и интерактивни упражнения за самоподготовка. Освен че обръща внимание на четирите основни компонента от владеенето на езика, учебникът набляга на фонетиката и правилното произношение.

Учебникът за второ ниво на English File следва основните приоритети на системата като акцентът е върху говорните умения. Упражненията, които съставят всеки модул, покриват разнообразни теми от социалната и други сфери на живот. Всеки урок надгражда основни знания и посредством слушане, четене, граматика, гради уменията за говорене. Системата предвижда регулярни тестове, които да отчитат пропуски в усвоявания материал.

Учебникът Intermediate на English File покрива всички изисквания по Европейска езикова рамка. Обучението включва интерактивни елементи и практически ситуации, разработени във видеа. Учебникът предлага различни епизоди – ситуации, в които „героите” попадат, така че курсистите да трупат необходимия опит, за да участват в разговор. Учебникът разширява речниковия запас и утвърждава средно ниво на граматика. Множеството допълнителни материали към уроците предлагат достатъчно упражнения за затвърждаване на материала.

Нивото В2 на системата English File предлага идеалния баланс между интересно и практическо съдържание, богата лексика и задълбочено изучаване на граматика. Тематиките са разнообразни, покриват различни сфери на интерес и подготвят за общуване в разнородни ситуации. Интерактивното обучение по системата позволява на курсистите сами да тестват знанията си или да упражнят трудни за тях елементи, като генерират различни типове задачи.

Системата English File в ниво Advanced акцентира на различни специфични ситуации при употребата на глаголните времена и форми. Курсистите развиват уменията си за писане и говорене в различни ситиации и се научават сами да разпознават често допускани грешки, както и да редактират собствен текст. Учебното съдържание е прецизно подбрано и съобразено с нуждите обучението.

New Headway – Общ английски

Учебник по английски език Headway - Elementary, Oxford University Press

Това, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за курсове по английски език, е поднасянето на информация чрез практични и добре подготвени уроци. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.

Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

В програмата на обучение Headway е заложено усвояване на ежедневни функционални, социални, ситуационни и идиоматични изрази, използвани в говоримия английски, които подготвят за реално общуване дори с хора, за които езикът е майчин.

Учебник по английски език Headway - Pre-Intermediate, Oxford University Press

Нови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за допълнително разширяване на знанията.

Програмата Headway осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми, определени от Общата европейска референтна рамка за езиците.
Всеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Материалът се затвърждава чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

Учебник по английски език Headway - Intermediate, Oxford University Press

Предвижда се за средно ниво на обучение по английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс в света. След успешно усвояване на нивото, без затруднения се четат текстове и се пише. Уроците са изградени по начин, позволяващ да  се усъвършенстват знанията по граматика, да се увеличи речника с нови думи, да се усвои правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
С усвояването на нужните знания за средно ниво може да се общува без притеснения за изказа или правописа. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

Учебник по английски език Headway - Upper-Intermediate, Oxford University Press

В процеса на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, придобити до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози, използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които се развиват в процеса на обучение са правилен изговор и интонация. С помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English се научават и се практикуват свободно готови изрази, използвани често в езика.

Програмата на обучение New Headway включва и участието в дискусии по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

Учебник по английски език Headway - Advanced, Oxford University Press

В учебния процес изцяло обновената система за обучение на напреднали залага на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, използване на интонацията и неофициални изрази от разговорния английски, с цел правилно изразяване и предаване на ясни послания.
Процесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които се усвояват различните акценти в английския език, както и методи за развитие на ораторските способности.

Разговорни курсове и бизнес английски

Учебници по английски език Clockwise, Oxford University Press

Clockwise (Elementary to Advanced)
Учебната система „Clockwise“ е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с преподаваните уроци по английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции.

Учебникът съдържа:
● много упражнения за слушане и говорене
● упражнения за подобряване на паметта
● допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматическия материал
● допълнителни материали, които могат да се ползват онлайн

Учебник по английски език International Express, Oxford University Press

Система, специално създадена за работещите хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между стандартното ниво на владеене на английски език и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

Учебникът съдържа:

 • теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
 • рубрика „Focus on Functions“, която спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори.

Сертификатни изпити

Учебник по английски език Complete - First Certificate, Cambridge

FCE

Учебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива уменията за всеки компонент от изпита. Отличен избор за паралелки с интензивно изучаване на езика. Учениците могат да се упражняват с оригинални материали за изпита, разработени от Cambridge ESOL, както и да работят върху трудните теми и самостоятелно, с помощта на безплатно мултимедийно CD.

Учебник по английски език Complete - Certificate in Advanced English, Cambridge

Учебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивни курсове по английски език.
Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита
Учащите могат:
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита;
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика;
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях;
Първото издание на Complete подготвя учащите за настоящия формат на изпита, а второто издание – за обновения формат на изпита, който влиза в сила от 2015 г.

Учебник по английски език Complete - IELTS, Cambridge

Учебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.
Учащите могат:
• да придобият необходимите езикови познания за успешното полагане на изпита;
• да развият своите комуникативни и речеви умения;
• да затвърдят и разширят познанията си по граматика и лексика благодарение на многобройните обяснения и примери.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!